"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

VNO-NCW tegen afschaffing scholingsaftrek

| Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB) |


Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het onverstandig van het kabinet om de scholingsaftrek af te schaffen.

VNO-NCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het voor werknemers steeds relevanter wordt om zich voortdurend te ontwikkelen, waarbij scholing een belangrijk onderdeel vormt.

Te weinig voor lager opgeleiden
Volgens Bussemaker profiteren vooral hoger opgeleiden van de regeling, en niet de lage inkomens waarop het subsidiebeleid is gericht.

Maar ‘als geheel effectief’
VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er echter op dat het Centraal Planbureau de scholingsaftrek ‘als geheel effectief’ vindt, en dat de groep onder 25 jaar niet is meegenomen in het onderzoek waarop het kabinet zich baseert. Die groep kan juist profiteren van de regeling.

Afwachten
Het kabinet wil na 1 januari 2018 komen met een nieuwe regeling in de vorm van scholingsvouchers voor mensen die minder geneigd zijn zichzelf te scholen. De ondernemingsorganisaties vinden dat het kabinet die regeling eerst moet afwachten. ‘Geen oude schoenen weggooien voor er nieuwe zijn.’

Verkeerd signaal
Het afschaffen van de scholingsaftrek is bovendien een verkeerd signaal in een tijd waarin het voor werknemers steeds relevanter wordt om zich te blijven ontwikkelen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Dit is beleid in de verkeerde richting.’

Bron: VNO-NCW, 10 oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.