"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Sectorpremies 2017

Sectorpremies 2017
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de op 28 oktober door het UWV vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen goedgekeurd.


Download wettekst Besluit vaststelling Sectorpremies 2016


Differentiatie naar Premiegroep
De sectoren Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Grafische industrie, Horeca algemeen, Uitzendbedrijven, Culturele instellingen, Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep.

Uitzendbedrijven
De premies binnen de Grafische industrie en Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep, van belang en niet de sectorpremie.

Binnen de andere vijf sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie.

Bron: Staatscourant

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.