SLUIT MENU

Nederland daalt op lijst gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Nederland is drie plaatsen gezakt op de ranglijst die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen weergeeft.

Bij het samenstellen van de lijst wordt gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed en gezondheidszorg/levensverwachting.

Nederland staat nu op de zestiende plaats.

“Nederland scoort nog steeds veel beter dan het wereldwijd gemiddelde, maar loopt steeds meer achter op andere zeer competitieve economieën zoals Finland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland.”

Dat blijkt uit de jaarlijkse Global Gender Gap Index van het World Economic Forum (WEF). De index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen.

Bron: WEF, 25 oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.