"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Glassdoor Arbeidsmarkt Index

Glassdoor heeft een Arbeidsmarkt Index gepubliceerd.

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft moeite om de economische groei sinds de crisis naar historische standaard bij te houden, zo blijkt uit een nieuwe index ontwikkeld door Glassdoor Economic Research®. De GLMI wijst erop dat de arbeidsmarktomstandigheden zich in de gehele Europese Unie verbeteren, maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen de landen in Europa. De index is opgesteld voor werkgevers en werkzoekenden om de huidige arbeidsmarktsituatie in Europa in kaart te brengen.

Glassdoor Arbeidsmarkt Index okt 2016
Bekijk meer informatie over het onderzoek

Andere landen waaronder Griekenland, Portugal, Spanje, Duitsland en Italië groeien sinds 2008 in een hoger tempo dan hun historische gemiddelde. Nederland staat op de negende plek in de rangschikking van arbeidsmarkten. Dit is ver achter andere Noord-Europese landen.

Hoogtepunten uit de index:
• Nederland bevindt zich niet in de onderste groep van de Europese arbeidsmarkten, maar loopt achter op Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wanneer gekeken wordt naar factoren als werkgelegenheid en lonen.
• De groei in de Nederlandse arbeidsmarkt neemt af ten opzichte van de gemiddelde historische groei en neemt sneller af dan die van Frankrijk en Oostenrijk.
• De tweede helft van 2015 laat zien dat de verslechtering vermindert vergeleken met de eerste helft. Dit suggereert dat Nederland wellicht op het punt staat een inhaalslag te maken.

Bron: Glassdoor, 20 oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.