"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eindbod CAO Gezondheidscentra 2015-201712 oktober 2016

CAO-naam
CAO Gezondheidscentra

Eindbod CAO Gezondheidscentra 2015-2017
> Eindbod CAO Gezondheidscentra 2015-2017

Looptijd
De nieuwe cao gaat in op 1 januari 2015 en loopt tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2016
– 1,0% loonsverhoging per 1 september 2016
– 1,0% loonsverhoging per 1 juli 2017.

Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2016 verhoogd met 0,5% en in 2017 nogmaals met 0,5%. Verder ontvangen werknemers in 2016 eenmalig een bedrag van € 800 (naar rato dienstverband).

Arbeidsvoorwaarden
– Het hele salarisgebouw is veranderd: er worden voortaan 16 functiegroepen gehanteerd en er komen ‘zwevende’ salarisschalen waarbij alleen het minimum- en het maximumbedrag van de salarisschalen zijn vastgesteld. Werknemers kunnen door het nieuwe systeem sneller op het maximum van de schaal komen dan nu het geval is.
– Er komt een 38-urige in plaats van de huidige 36-urige werkweek.
– Het dagvenster is verruimd van 08.00 – 19.00 uur naar 07.00 – 20.00 uur. Ter compensatie zijn de toeslagen ORT en ANW met enkele procenten verhoogd.
– Het leeftijdsverlof is afgeschaft. In plaats daarvan krijgt iedere werknemer 2 extra bovenwettelijke dagen (in 2 stappen: 1e extra dag in 2017 en 2e extra dag in 2018). Werknemers van 40 jaar en ouder behouden de extra dagen die zij al hebben op de peildatum 31 december 2016.

Bron: FBZ, 10 oktober 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.