"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) stimuleert met de Subsidieregeling praktijkleren werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden.


Download wettekst Subsidieregeling praktijkleren


Doelgroep
De subsidie is een tegemoetkoming in de loon en begeleidingskosten die een werkgever maakt. De regeling ondersteunt hiermee: Jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, studenten die een opleiding volgen waar een tekort aan gekwalificeerd personeel ontstaat en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie

Voorwaarden
Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor de volgende onderwijs categorieën waarbij per onderwijscategorie andere voorwaarden kunnen gelden:

  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
  • mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
  • studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Hoogte subsidie
Het ministerie stelt tot 2019 jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling over de 4 onderwijscategorieën is als volgt:

Categorie Bedrag
Vmbo € 1,4 miljoen
Mbo € 188,9 miljoen
Hbo € 8 miljoen
promovendi/toio’s € 6,7 miljoen

Het beschikbare subsidiebudget wordt per onderwijscategorie evenredig verdeelt over de ingediende aanvragen in die categorie. Per onderwijscategorie wordt een andere rekenmethode gehanteerd voor het berekenen van de hoogte van de subsidie waarbij voor elke onderwijscategorie een maximum van € 2.700,- geldt per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Uitvoering en controle
De Subsidieregeling praktijleren wordt uitgevoerd en gehandhaafd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO.nl) Voor meer informatie over de regeling en voorwaarden zie de website van RVO.nl

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.