"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU: specialisatie stelt nieuwe eisen aan intermediair

Onze economie specialiseert zich, blijkt uit het onderzoek van UWV, ABU en ABN AMRO ‘Werken in de toekomst’.

ABU.nl
Welke trends zijn er op de arbeidsmarkt?
Welke eisen stelt dat aan de rol van de personeelsintermediair?

ABU-beleidsmedewerker Jochem de Boer ziet de volgende trends:

1. De eindverantwoordelijke voor het werkproces is een kwaliteitsregisseur in plaats van een producent of technisch vakman.
2. De toegevoegde individuele schakels in het proces worden in tijdelijke projecten georganiseerd.
3. Gestandaardiseerd werk wordt meer en meer geautomatiseerd. Dat leidt tot een permanente en groeiende vraag naar tijdelijk gespecialiseerd werk.

Het aanbod van werk blijft echter achter bij de bovengenoemde vraag. De verbindende rol van de intermediair neemt toe, het is belangrijk dat die zich werkelijk ontwikkelt tot een specialist op de arbeidsmarkt. Omgekeerd zal ook de professional kritisch moeten kijken naar de rol van de intermediair. Wat levert samenwerking met hem of haar op? Lees meer op ABU.nl

Bron: ABU, 27 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.