"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Omzet groeit van bijna helft MKB en zzp’ers

De omzet van zeven van de tien zzp’ers en midden- en kleinbedrijven is het afgelopen jaar stabiel gebleven of gegroeid.

Bijna de helft van de bedrijven heeft een groeiende omzet. Dit blijkt uit een onderzoek van het KvK-Ondernemerspanel onder 6000 ondernemers dat in januari is gehouden. De respons was hoog: 60 procent.

Zie de uitkomsten van het onderzoek

De grootste knelpunten van de zzp’ers en het mkb zijn het tijd vrijmaken voor strategieontwikkeling, het vertalen van marktkennis naar kansen voor hun bedrijf en de uniekheid van hun producten en diensten. Ook het vinden van voldoende financiering blijft een groot knelpunt. Verder vinden veel bedrijven het lastig om goede samenwerkingspartners en goed gekwalificeerde medewerkers te vinden.

Bron: KvK, 5 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.