"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Jellow freelance netwerk – zelfbediening + kwaliteit

Jellow freelance netwerk – zelfbediening + kwaliteit

Interview met Noel Wilson, oprichter en CEO van Jellow

Freelance marktplaatsen zijn hot. Het is de kunst om ze zo in te richten, dat alle betrokkenen er bij gebaat zijn. Jellow is daar in geslaagd; vorig jaar won het bedrijf de Staffing Award, georganiseerd door ZZP Barometer, in de categorie beste platform en marktplaats.

In het businessmodel zijn de voordelen van online zelfbediening samengevoegd met de kwaliteit en service van traditionele bemiddeling. Het netwerk wist zich in drie jaar op de kaart te zetten en werkt nu aan verdere opschaling dankzij een recente investeringsronde.

Wat zijn de USP’s?
Naar het oordeel van Leo Witvliet, hoogleraar Interim Management aan de Nyenrode Business Universiteit, is Jellow: “het eerste bedrijf dat de kennis, kunde en ambities van zelfstandige professionals centraal stelt. In alles een vernieuwend concept.” (bron: NOM.nl)

Jellow is sinds 2013 actief als ‘branding network’ en ziet zichzelf als disruptief voor de bestaande bemiddelingsmarkt.

“Wij laten bedrijven zien dat ze zelf in staat zijn om snel en betaalbaar de juiste professionals te(rug) vinden,” zegt Noel Wilson. “De weg naar de intermediair is daardoor in veel gevallen niet meer nodig. Met de inrichting van onze netwerkorganisatie verbeteren we de praktijk die we om ons heen zagen. Freelancers komen binnen in een bedrijf, maar na hun opdracht raken ze ook snel weer uit beeld. Zodra die opdrachtgever opnieuw een freelancer nodig heeft, wordt er veelal eerst in het eigen netwerk gezocht. Dit eigen netwerk is vaak versnipperd, niet toegankelijk en niet actueel, hetgeen de werving onnodig tijdrovend maakt. Veelal om die redenen wordt dan alsnog besloten een intermediair in te schakelen. Wij faciliteren bedrijven bij het bouwen, binden en onderhouden van hun eigen ‘trusted’ netwerk van freelancers.”

Screening en kwaliteitsbewaking
“Aan ons platform zijn op dit moment 23 expertise partnerorganisaties verbonden. Zij verzorgen de intakegesprekken, de screening en de beoordeling van de werkervaring van de freelancers per vakgebied. Zo bouwen wij aan een kwalitatieve database.

Bedrijven delen hun freelancers, zodra de freelancer heeft aangegeven voor meer opdrachtgevers open te staan. Dat is goed voor de ervaring en inzetbaarheid van de freelancers, die dan meer kans maken op opdrachten.

Aangesloten bedrijven krijgen grip op hun eigen talentpool en hebben toegang tot alle professionals uit het Jellow netwerk. Ze hoeven geen intermediair in te schakelen. Die kosten sparen ze alvast uit. Bovendien zijn ze verzekerd van gekwalificeerde freelancers voor hun opdrachten.

Wij onderhouden inmiddels netwerken voor een aantal grote gemeenten, universiteiten, bedrijven in de bancaire sector en tal van andere organisaties die veel met freelancers samen werken.”

Jellow - 'Binnen 10 minuten de juiste professional'

Investeren en opschalen
“In mei van dit jaar hebben we een investering opgehaald van een half miljoen euro. Met dat geld financieren we in de verdere uitbreiding van ons salesteam. Ook het development team wordt uitgebreid en we gaan de naamsbekendheid van Jellow vergroten via content marketing.”

Eén van de investeerders is de NOM, die het transparante karakter en de screening op kwaliteit waardeert. Ook werd financiering opgehaald bij een drietal informal investors, waaronder Michiel van Asbeck. Van Asbeck is directeur van HR dienstverlener RaymakersvdBruggen en als zodanig screeningpartner van Jellow voor het vakgebied HR.”

Voordelen voor de freelancer
Wat zijn de USP’s voor freelancers? “De freelancer houdt bij Jellow meer geld over, omdat een groot deel van de marge van de intermediair komt te vervallen. Bij uitbreiding van het aantal netwerken hoeft de freelancer maar op één plek zijn profiel bij te houden. Dat scheelt tijd. Ook de acquisitie vraagt minder tijd. De freelancer wordt benaderd door de opdrachtgever. Hij kan zich dus concentreren op zijn opdracht en zijn (bij)scholing. Ook dat scheelt weer aandacht en inkomsten.”

Meer gericht, minder ruis
“Het werkt naar twee kanten voordelig. Via enkele klikken kun je als opdrachtgever een goede selectie van freelancers maken aan wie je een bepaalde opdracht aanbiedt. Daardoor krijg je adequate reacties. De freelancers weten dat ze een serieuze klus krijgen aangeboden en niet één van vele gegadigden zijn. Van twee kanten wordt daarmee de investering in aandacht en energie beperkt.”

Startups
Voor startende bedrijven jonger dan drie jaar biedt Jellow de toegang tot het netwerk en het gebruik van de software gratis aan. Waarom? “Startups begrijpen het principe van delen. Vaak hebben ze interessante freelancers in hun netwerk, zoals UI-specialisten, online marketeers of IOS developers. Wanneer deze startups ouder dan drie jaar zijn, betalen ze voor onze diensten. Onze service is gericht op versterking van ons huidige aanbod en de toekomstige vraag.”

Concurrentie?
Hoe onderscheidt Jellow zich ten opzichte van concurrenten?
“Er komen steeds meer marktplaatsen, zoals LinkedIn en Freelance.nl, maar zij bieden geen gerichte screening en kwaliteitsbewaking. Op LinkedIn kun je ook talentpools opbouwen, maar dat is relatief duur en bedrijven delen deze pools niet onderling.
Myler werkt met branded networks, maar de freelancers netwerken worden niet onder haar klanten gedeeld. Ook vindt er geen screening op kwaliteit plaats door een onafhankelijke partij. Bovendien is Myler een broker. Die propositie kiezen wij niet.”

Verdienmodel
“Wij verdienen aan bedrijven (ouder dan drie jaar) die de software en diensten van Jellow benutten bij het in kaart brengen en uitbreiden van hun freelance netwerk.
Wanneer een professional een opdracht aanneemt van een bedrijf waar hij niet eerder voor heeft gewerkt draagt hij €5 per gefactureerd uur af aan Jellow. Naast de screening regelt Jellow hiervoor alle administratieve en contractuele zaken rondom de inhuur. Jellow heeft deze taken ondergebracht bij haar partners. Wat betreft brokers; iedere organisatie heeft vaak al eigen voorkeuren en afspraken met brokers, daar zitten wij niet tussen.”

Lars Evers en Noel Wilson, oprichters van Jellow
Lars Evers en Noel Wilson, oprichters van Jellow

Perspectief
“Binnen twee jaar willen we alle bedrijven, die regelmatig freelancers inhuren, ervan overtuigen zich aan te sluiten bij Jellow. Het snel groeiende klantenbestand zorgt op haar beurt voor een snelle groei van het aantal goede freelance professionals, hetgeen weer resulteert in meer opdrachten en meer bedrijven. Kortom een zelf versterkend mechanisme mits kwaliteit, transparantie en service gewaarborgd blijft.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.