"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Evaluatie-onderzoek WWZ: ontslagwet mist elf van dertien doelstellingen

| Wet Werk en Zekerheid | WWZ |

De nieuwe ontslagwet mist elf van de dertien doelen die Minister Lodewijk Asscher had gesteld.

Dat is de conclusie van een onderzoek dat de koepels VAAN en de VvA  hebben verricht onder 1074 vakspecialisten die iedere dag met de wet werken, waaronder advocaten,  bedrijfsjuristen, ondernemers, rechters, vakbonden, wetenschappers en ambtenaren.

Het rapport verschijnt precies een jaar na het in werking treden van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015.

Download het rapport hier.

Gemiste doelen
Onder niet-behaalde doelstellingen vallen Ontslagrecht vereenvoudigen (94%), Dejuriseren zonder verlies van kwaliteit (93%), Positie van ‘bepaalde-tijders’ versterken (92%) en Meer doorstroom van flexibel naar vaste arbeid (93%).  Alleen Rechtsgelijkheid bij ontslag bevorderen en Ontslagvergoedingen beperken zijn volgens een meerderheid van de respondenten wel door de wet gerealiseerd.

Afkopen
De sinds 1 juli 2015 aangescherpte toetsing van ontslagverzoeken door de rechter leidt ertoe dat schikkingen in 73% van de gevallen hoger uitvallen dan de verplichte transitievergoeding. VAAN-voorzitter Charlotte Dingemans ziet de transitievergoeding voor werkgevers dan ook eerder als bodem, niet als plafond: “ze kopen de zaak kennelijk af”.

Positieve effecten
Ontslag is goedkoper dan met de kantonrechtersformule van vóór 1 juli 2015. Ook blijkt dat schikkingen in 79% van de gevallen lager uitvallen dan onder de ‘oude’ wetgeving. Verder bevordert de wet volgens 57% van de respondenten rechtsgelijkheid bij ontslag; vergoedingen liggen minder ver uiteen, en iedere werknemer heeft recht op een vergoeding.

Congres
De uitkomsten van het onderzoek werden op 30 juni tijdens het ‘Nationaal WWZ Evaluatiecongres’ op de Erasmus Universiteit in Rotterdam gepresenteerd en bediscussieerd.

Bron: VAANVVA, 1 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.