"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CNV: ‘Hoog tijd voor debat over arbeidsmigratie’

“Het is hoog tijd voor een debat over arbeidsmigratie. Als we het draagvlak voor de EU willen behouden moeten we de huidige arbeidsmigratie onder de loep nemen en anders organiseren.”

Dat zegt CNV-voorzitter Limmen.

“Het vrije verkeer van werknemers in de Europese Unie moet anders worden geregeld om uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De huidige Europese regels zorgen voor uitbuiting van buitenlandse werknemers via allerlei schijnconstructies. Nederlandse bedrijven kunnen niet op tegen de prijzen van malafide concurrenten en door verdringing zitten Nederlandse werknemers noodgedwongen thuis. Dit ondermijnt het draagvlak voor de Europese samenwerking.”

Detacheringsrichtlijn
Limmen zal volgende week, tijdens de bijeenkomst van het Europees Verbond van Vakverenigingen in Londen, ook de Detacheringsrichtlijn aankaarten. Deze richtlijn zorgt er voor dat werkgevers via uitzendbureau’s tegen lagere loonkosten buitenlandse werknemers in kunnen zetten. Limmen: “Ook dit leidt tot oneerlijke concurrentie op loonkosten tussen werknemers. Wij pleiten daarom al langer voor een verbeterde Europese Detacheringsrichtlijn.”

Bron: CNV, 8 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.