"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Bestuurders VO 201615 juli 2016

AVV CAO Bestuurders VO 2016

Download: AVV CAO Bestuurders VO 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bestuurders Voortgezet Onderwijs 2016.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 juli 2016, nr. 30226, onder UAW nr. 11772.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.