"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SER bezorgd om werkplekken arbeidsbeperkten


SER – verkenning sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet

De SER maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen rondom beschut werk en verzoekt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen te nemen. In de verkenning Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet concludeert de SER dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt en dat de afbouw van de sociale werkbedrijven sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven. De SER vindt het nodig dat er wordt bijgestuurd om een sluitende sociale infrastructuur tot stand te brengen en om de huidige expertise en kennis van de SW-bedrijven daarbij goed te benutten.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Hiermee valt een zeer kwetsbare groep buiten de boot. We moeten nu alles op alles zetten om de achterstand in te halen.”

Lees de Ontwerpverkenning

Bron: SER.nl, 14 juni 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.