"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Reactie NBBU op rapport SOMO/Fairwork

NBBU heeft gereageerd op het vandaag verschenen SOMO/Fairwork rapport ‘Profiting from dependency’.

In het rapport wordt onder andere geconcludeerd dat de zelfregulering in de uitzendbranche niet voldoende werkt. De NBBU is het niet met deze conclusie eens.

Hieronder de volledige reactie, zoals gepubliceerd op NBBU.nl:

“De NBBU is pas eind mei op de hoogte gebracht van het onderzoek. Er is geen contact geweest tussen de NBBU en SOMO over dit onderzoek. Dat is jammer want het blijkt dat de onderzoekers daardoor een aantal maatregelen niet hebben meegenomen in hun onderzoek. Het onderzoek gebruikt voorbeelden en cijfers die gedateerd zijn. Zo wordt het onafhankelijke huisvestingskeurmerk SNF (Stichting Normering Flexwonen) niet genoemd, terwijl dat een belangrijk middel is om huisvesting van arbeidsmigranten te reguleren.

Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd onder 100 Poolse uitzendkrachten. Op basis hiervan worden conclusies getrokken. De vraag is of deze 100 geïnterviewden representatief zijn voor de uitkomsten. Volgens cijfers van het CBS werken jaarlijks tussen de 100.000 en 120.000 EU-arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (EU-10) in de zakelijke dienstverlening (waar het Uitzenden onder valt).

Wat de NBBU begrijpt is dat de onderzoekers aandacht vestigen op misstanden op de Nederlandse uitzendmarkt en pleiten voor de bestrijding daarvan. Ook de NBBU pleit daarvoor.

Sinds 2006 werken sociale partners gezamenlijk aan het SNA-keurmerk. Er is daarmee iets unieks neergezet, een sterk en breed gedragen keurmerk voor uitzenden en aanneming van werk. Onze branche is initiatiefnemer van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en de CAO-politie (SNCU). SNA controleert ieder half jaar ruim 4.000 onderneming op de naleving van wet- en regelgeving.

“Het keurmerk is er om de branche verder te professionaliseren en misstanden aan te pakken”, aldus NBBU-directeur Marco Bastian. “Wij zijn voorstander van het transparant maken en reguleren van onze dienstverlening. Onze ondernemers onderwerpen zich vrijwillig aan het keurmerk; zij laten zich tot wel twee keer per jaar toetsen of hun dienstverlening aan de wet- en regelgeving voldoet. Deze samenwerking van de flexbranche en de overheid is uniek.”

In 2014 zijn er wat betreft de controles van de SNA verbeterafspraken gemaakt met minister Asscher. Hier toont de uitzendsector dat ze de malafide bureaus, in samenwerking met het publieke domein, willen aanpakken.

De NBBU is ervan overtuigd dat de intensieve samenwerking tussen overheid en sector om misstanden op de arbeidsmarkt aan te pakken. De NBBU nodigt SOMO en Fairwork daarom van harte uit om in gesprek te gaan over de problemen die zij signaleren en te praten over de oplossingen. Zo kunnen we samen aan oplossingen werken.”

Bron: NBBU, 28 juni 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.