"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CNV voor versoepeling sollicitatieplicht 55-plussers

CNV Vakmensen vindt dat de sollicitatieplicht voor oudere werklozen versoepeld moet worden.

Vrijstelling
55-plussers die vrijwilligerswerk doen of actief zijn als mantelzorger moeten een vrijstelling kunnen krijgen van hun sollicitatieplicht, stelt Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen in dagblad Trouw. CNV vindt verder dat 55-plussers een baan voor een paar uur per week moeten kunnen nemen zonder direct onder allerlei beperkende regels te vallen.

Generaal pardon
Arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg spreekt van een ‘generaal pardon’ voor werklozen boven de 60 jaar. Wat zou betekenen dat deze groep dan niet meer gekort wordt op hun uitkering als zij niet solliciteren.

Thuiszitten
Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, waarschuwt voor het psychologische effect van een generaal pardon: ‘Het is dan net alsof het prima is dat ouderen werkloos thuiszitten’.

Bron: Trouw, 29 april 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.