"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Jeugdzorg 201627 mei 2016

AVV CAO Jeugdzorg 2016

Download: AVV CAO Jeugdzorg 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Jeugdzorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 mei 2016, nr. 21425, onder UAW nr. 11761.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.