"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet kwaliteit klachten en geschillen Zorg geen belemmering voor zzp’er

De Wet kwaliteit klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) vormt geen belemmering voor zzp’ers die in de zorg werkzaam zijn.

Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geantwoord op Kamervragen van de leden Schut-Welkzijn en Neppérus over het bericht dat ZZP-ers niet langer meer in de zorg kunnen werken .

Download hier het Kamerstuk.

Dit geldt zowel bij directe als indirecte (via een (zorg)instelling) contractering van zelfstandigen.

Wanneer binnen of buiten dienstbetrekking?
“Een zorgverlener die voor één instelling aan meerdere cliënten zorg verleent zal niet buiten dienstbetrekking werken. Er kan alleen sprake zijn van werken buiten dienstbetrekking als dit volgt uit de feiten en omstandigheden”, stelt van Rijn. Buiten dienstbetrekking geldt dus wél wanneer de zorgverlener voor meerdere opdrachtgevers (zorginstellingen) werkt en zodoende als solistisch werkende zorgverlener kan worden aangemerkt.

Van Rijn maakt zich in het Kamerstuk sterk voor de bestrijding van schijnzelfstandigheid. “Als aan de cumulatieve criteria voor het bestaan van een dienstbetrekking wordt voldaan dan dient de zorgverlener als een werknemer behandeld te worden. Dit geldt in alle sectoren in de Nederlandse economie, dus ook in de zorg.”

Belemmering
Lees meer over de belemmering die er tot nu toe was in het interview van FlexNieuws op 28 januari met Noor Treffers van PuurZorg: Puur Zorg – problemen DBA

Bron: Tweede Kamer, 8 april 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.