"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

MkbController – flex financieel directeur voor de flexmarkt

Ed van Viegen, MkbController, presenteert zich als flex financieel directeur voor de flexmarkt

“Met onze netwerkorganisatie MkbController zorgen wij ervoor dat MKB organisaties structureel vooruit kijken, vergelijkbaar met topsporters die zich samen met een coach een doel stellen. Alleen door structurele planning, regelmatige checks en gerichte acties kan het doel van een onderneming worden behaald.”
Dat zeggen Martijn Wassink, oprichter van MkbController, en Ed van Viegen, specialist voor de flexmarkt, die zich recent bij deze netwerkorganisatie heeft aangesloten.

Plan-do-check-act cyclus bewaken
Van Viegen: “Als financieel directeur bewaak ik de plan-do-check-act cyclus. Vanuit die basis kan ik volledig inspelen op de behoefte van de ondernemer door vanuit ons netwerk andere experts in te schakelen. Bijvoorbeeld op het gebied van outsourcing, fiscaliteit, subsidies en fusies en overnames. Zo blijft geen kans om te groeien onbenut.”

Ed van Viegen

“Ik weet zeker dat dit concept goed past in de flexmarkt,” zegt Van Viegen. “Flex ondernemers letten meestal wel goed op hun kostprijs en hun marges, maar er speelt zo veel meer. Er wordt steeds meer mogelijk vanuit de techniek. Maar daardoor ontstaan ook veel nieuwe keuzes. Hoe zet je die techniek slim in? Wat doet dat met klanten, kandidaten en interne medewerkers? Hoe sluit je al die techniek op elkaar aan? Wat doe je zelf, wat besteed je uit? Vragen die de flex ondernemer bezig houden, maar die hem ook veel tijd en aandacht kosten. Als financieel directeur kan ik deze ondernemers helpen om de inrichting van hun organisatie goed op orde te krijgen. Dit gaat veel verder dan de financiële cijfers in beeld brengen. In dit totale proces kan ik ondersteunen. Ik sta naast de ondernemer in deze rol. Wanneer hij of zij behoefte heeft om dingen te veranderen of wanneer ik interessante kansen zie, dan kan ik meteen acteren en voorsorteren op nieuwe mogelijkheden en doelen.

Ik kan op elk moment inloggen in het financieel systeem. Er is regie over de financiële processen op de achtergrond. Met de werkwijze van MkbController is de basis op orde. Er is rust, structuur en regelmaat voor de ondernemer. En daarnaast ben ik beschikbaar voor meer. Met kennis van de branche én met kennis van de onderneming zelf.

Een concreet voorbeeld. In de uitzendbranche zie je vaak dat het primaire proces wordt ondersteund door in basis goede uitzendsoftware. Dit moet vervolgens worden vertaald naar financiële gegevens en dan valt de ondernemer vaak terug op een extern administratiekantoor, dat vanuit een generieke manier van administratie voeren kijkt naar het proces. De specifieke kennis van de uitzendbranche ontbreekt daar.
Het is nodig om van binnenuit kennis te hebben over wat de verplichtingen zijn rondom uitzendkrachten, hoe die zijn geregistreerd, of de marge per product en dienst goed zijn vastgelegd enzovoort. Ik zie dat er grote mismatches zijn tussen boekhouding en het uitzendsoftwaresysteem, waardoor de gegevens niet met elkaar aansluiten. En de ondernemer daardoor niet over de juiste managementinformatie beschikt om bij te sturen.

Het kost ondernemers doorgaans veel moeite om het externe administratiekantoor hierop aan te sturen. Daar kan ik regie op voeren. Ik kan het rapportageproces strakker organiseren en ook inhoudelijk verbeteren. Waardoor de cijfers vanuit een uitzendbril worden gepresenteerd. Mocht de ondernemer de administratie sowieso ergens anders willen onderbrengen, dan kunnen wij dat trouwens ook faciliteren. We hebben een eigen administratiekantoor dat met alle belangrijke boekhoudsystemen overweg kan en met alle belangrijke uitzendpakketten kan koppelen. Dit is niet verplicht, maar het is een optie wanneer het toegevoegde waarde biedt.
Om volledig op de behoefte van de klant in te spelen kunnen we vanuit ons netwerk ook HR-specialisten en andere experts inschakelen. Zo blijft geen kans om te groeien onbenut.”

Wassink: “Meedenken, zorgen dat de onderneming op de koers blijft naar het einddoel toe, elke keer weer. Dat is de relatie die wij met de klant willen.”


Martijn WassinkHoe is het MkbController netwerk ontstaan?
“Het principe van plan, do, check, act is al heel gebruikelijk in het grootbedrijf, waarbij de financieel directeur de regisseur is,” zo licht Martijn Wassink toe.

“In het MKB is dit door een gebrek aan tijd en menskracht vaak niet mogelijk. Hoe kleiner een organisatie is, hoe minder planmatig er wordt gewerkt en hoe groter de waan van de dag is. Terwijl uit onderzoek blijkt dat een methodische wijze van ondernemen tot een hoger rendement leidt. MkbController maakt dit nu ook mogelijk voor het MKB.

Een financieel directeur van MkbController heeft een extraverte rol. Hij moet zeer goed thuis zijn in zijn vak, maar qua activiteit lijkt hij niet op een accountant. Een accountant kijkt vooral terug. Een financieel directeur kijkt vooruit en plant, is vanuit zijn aard proactief. Zijn werk bestaat voor 20% uit cijfermatige taken en voor 80% uit bedrijfskunde. Om klanten optimaal te begeleiden en coachen moet de financieel directeur ook zeer communicatief en sociaal vaardig zijn.”

Gestart in 2012
“Ik ben gestart in 2012,” zegt oprichter Wassink. “We hebben nu een netwerk van 24 financieel directeuren die met elkaar ruim 400 jaar ervaring hebben. Zij bieden parttime dienstverlening aan bedrijven tussen 10 tot 150 medewerkers. Elk zijn zij gespecialiseerd in een bepaalde branche of sector en hebben zij ervaring opgedaan in het management van een grote tot middelgrote organisatie als financieel directeur.” Zo richt Ed van Viegen zich als branchegespecialiseerde financieel directeur op bedrijven in en rondom de flexmarkt.

“Ik ben van oorsprong fiscaal jurist, ooit gestart bij PwC. MkbController heb ik eigenlijk heel organisch ontwikkeld. Als consultant kende ik de succesvolle methodieken uit het grootbedrijf heel goed. Vervolgens werd ik ook verantwoordelijk voor een accountancy kantoor en merkte dat kleinere organisaties nog veel te veel puur cijfermatig, niet proactief en veel te veel op basis van het verleden werden geadviseerd. In 2012 ben ik gestart met een netwerk van 8 financieel directeuren volgens een uniek concept.”

Werkwijze in 3 stappen: Strategie – Managementinformatie – Management overleg
“Onze werkwijze omvat 3 stappen. Jaarlijks maken wij samen met de ondernemer een strategisch jaarplan van de doelstellingen en plannen van de onderneming en de ondernemer. Vervolgens maken we het plan inzichtelijk en meetbaar in maatwerk informatie. De derde stap is dat de financieel directeur maandelijks de prestaties van de onderneming analyseert en bespreekt en samen met de ondernemer de noodzakelijke actiepunten bepaalt. Wij kunnen onze diensten al vanaf € 349 per maand aanbieden, omdat we met zeer ervaren mensen werken en we het proces aan onze kant zeer efficiënt hebben ingericht. Voordeel voor de ondernemer is dat hij structureel over zijn eigen financieel directeur kan beschikken. Iemand die zich langdurig aan hem verbindt, voortdurend weet wat er speelt en ervoor zorgt dat een organisatie structureel zijn doelstellingen behaalt.

Dit model is nadrukkelijk bedoeld voor langdurige relaties en een structurele verbetering van de bedrijfsresultaten, maar het is tegelijkertijd niet dwingend. De samenwerking is daarom op elk moment opzegbaar. Als wij geen waarde toevoegen, kan de ondernemer er elk moment mee stoppen. Zo rekenen we geen opstartkosten, omdat wij er vanuit gaan dat we onze opstartinvestering in de loop van de tijd kunnen terugverdienen. Wij zijn er van overtuigd dat ons model iedere ondernemer toegevoegde waarde biedt. Als je dat waarmaakt dan komt die langdurige verbintenis vanzelf tot stand.”

Kortom, een financiële en bedrijfskundige sparring partner, die naar behoefte is in te zetten. Hoe zeker en flexibel wil je het hebben?

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.