"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Experts waarschuwen voor uitbuiting EU-werknemers


| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |


Deskundigen waarschuwen voor uitbuiting van werknemers in Europa via buitenlandse uitzendconstructies.

Onvoldoende toezicht
Experts stelden maandag op een congres van de vakbond FNV dat er op Europees niveau nauwelijks toezicht wordt gehouden op het ontduiken van sociale premies en het uitbuiten van werknemers via buitenlandse uitzendconstructies. Ook concluderen zij dat landelijke toezichthoudende organen en vakbonden niet voldoende bevoegdheid hebben om in te grijpen.

Premieshoppen
Specifiek gaat het om de tijdelijke detachering van buitenlandse werknemers. De A1 regeling, waarbij gedetacheerde werknemers pensioen en andere verzekeringen opbouwen in eigen land, leidt ertoe dat werkgevers ‘premieshoppen’ door massaal voordelige Oost-Europeanen in te zetten.

Misstand
Frank Boeijen, Senior Manager bij Deloitte pleit ervoor de problematiek op Europees niveau te tackelen:
‘Er moeten Europese afspraken komen over de definitie van een misstand, en wat je daaraan doet. Zolang iedere lidstaat dit op nationaal niveau aanvliegt, gaan we dit niet oplossen.’

Eurocommissaris Marianne Thyssen presenteerde vorige maand haar plan voor hervormingen in detacheringsrichtlijn van 1996, die het uitbuiten van voornamelijk Oost-Europese medewerkers moet voorkomen.

Bron: FD, 11 maart 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.