"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Aart van der Gaag vertrekt als voorzitter ABU

Aart van der Gaag (67) vertrekt per 1 juli a.s. als voorzitter van de ABU.

Dit maakte hij dinsdag tijdens de Algemene Ledenvergadering bekend. Na twintig jaar betrokken te zijn geweest bij de ABU wordt het, aldus Van der Gaag, ‘tijd voor een nieuwe voorzitter die ervoor gaat zorgen dat de ABU verder kan groeien tot het brede huis van werk, waarin naast uitzenden ook andere vormen van flexwerk zijn vertegenwoordigd’. Sieto de Leeuw, huidig vicevoorzitter, neemt de taken van Van der Gaag waar tot het moment dat er een nieuwe voorzitter aantreedt.

Van der Gaag werkte de afgelopen twee jaren in zijn rol als voorzitter aan een breder fundament onder de ABU. Onder zijn leiding ging de VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen) op in de ABU. Ook zette de ABU succesvol stappen op het pad van belangenbehartiging voor zzp-intermediairs.

Van der Gaag kwam na zijn periode als directeur bij Start in 1996 in het bestuur van de ABU als vertegenwoordiger van het toenmalige Vedior Nederland. Vanaf 2000 leidde hij de koepel als directeur en was hij het gezicht van de ABU. In 2014, na zijn pensionering, trad hij aan als voorzitter.

In de twintig jaar dat Van der Gaag actief was binnen de ABU is er veel bereikt: prachtige resultaten in Den Haag, een cao met gelijke lonen voor uitzendkrachten. En een toenemende erkenning van de rol van de uitzendbranche als oplossing voor arbeidsmarktproblemen en banenmotor voor de economie. Onder zijn leiding groeide de ABU uit tot dé belangenbehartiger voor de flexbranche.

De scheidend voorzitter blijft actief binnen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland als commissaris van het 100.000-banenplan. Dit plan moet extra banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: ABU, 12 april 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.