"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Opleiding belangrijk voor financiële professionals

Financiële professionals vinden het steeds belangrijker om goed getraind en opgeleid te zijn voor hun functie.

Dat blijkt uit de Walters People Salary Survey, een jaarlijks onderzoek onder 150 werkgevers en meer dan 900 professionals in de financiële sector, uitgevoerd in opdracht van uitzendorganisatie Walters People.

Training belangrijk
Bijna driekwart (72%) van de ondervraagde werknemers gaf aan komend jaar een training of opleiding te zullen volgen. Ter vergelijking: vorig jaar volgde 48% van de deelnemers aan het onderzoek een training of opleiding. Dat het belang van training en opleiding in de financiële sector toeneemt, blijkt ook uit de bereidheid van werknemers om zelf in kennis en capaciteiten te investeren. Liefst 62% geeft aan bereid te zijn financieel bij te dragen aan een training.

Werkgevers organiseren zelf trainingen
Uit de cijfers blijkt dat de meerderheid van de genoten trainingen en opleidingen door werkgevers wordt gefinancierd. Een groot deel daarvan wordt bovendien door de werkgever binnenshuis georganiseerd. Bijna een kwart (23%) van de ondervraagde professionals gaf aan een interne training van hun werkgever te hebben gevolgd in 2015.

Tevredenheid over trainingsaanbod
De helft van de ondervraagden gaf aan tevreden te zijn over het trainingsaanbod van hun werkgever. Het trainings- en opleidingenaanbod van een werkgever is voor de meeste respondenten belangrijk in de keuze voor een werkgever. Een op de tien respondenten vindt het aanbod zelfs doorslaggevend. Voor slechts 20% van de ondervraagden spelen trainingen niet of nauwelijks een rol bij die keuze. Bijna de helft (45%) van de ondervraagden is bereid een lager salaris te accepteren in ruil voor trainings- of opleidingsmogelijkheden.

Bron: Walters People, 21 maart 2016

 

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.