"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Managementadviesbureaus – veel zzp’ers

Managementadviesbureaus – veel zzp’ers

De beroepsgroep van consultants en adviseurs zakelijke dienstverlening is vergelijkbaar met een bijenkorf: hier starten de meeste mensen, hoewel hier ook relatief veel mensen na een tijdje stoppen met hun onderneming, zo is af te leiden uit cijfers van CBS.

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

Bijna alle startende bedrijven in de adviesbranche, maar ook daarbuiten, hebben bij aanvang niet meer dan één werkzame persoon.

De gespecialiseerde site consultancy.nl gaat er op basis van eerdere CBS-cijfers van uit dat Nederland op dit moment meer dan 100.000 managementadviesbureaus telt. Van die 100.000 bedrijven bestaat 90% uit zelfstandige adviseurs. Daardoor heeft de branche naar verhouding het hoogste percentage zzp’ers binnen de zakelijke dienstverlening.

Bron: CBS, maart 2016 en FD

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.