"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Limitering betaaltermijnen grootbedrijf voor ZZP

| Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen |

Limitering betaaltermijnen grootbedrijf voor ZZP
Tussen al het geweld dat de laatste tijd woedt inzake de implementatie van de Wet DBA, is er door de Tweede Kamer op 19 februari j.l. een wetsvoorstel aangenomen over een wettelijke vergoeding voor het MKB/ZZP’er indien een factuur na 60 dagen (is dus langer dan 2 maanden!) nog niet is betaald door het grootbedrijf. Lees meer
De Kamer wil nu dat Minister Kamp van Economische Zaken dit voor 1 juni a.s. vertaalt in een wetsontwerp.

Waar praten we nu eigenlijk over?
Onderzoek van Graydon naar het betaalgedrag van het Nederlands bedrijfsleven leert ons dat de algemeen gemiddelde betaaltermijn ligt op 42,3 dagen (nog steeds 1½ maand) met een laatste kwartaal in 2015 van 40,9 dagen. In het licht van het wetsvoorstel zou ik naast het gemiddelde ook graag de standaarddeviatie willen weten. Hoe vaak wordt er nu daadwerkelijk na 2 maanden betaald? Dat bepaalt in mijn ogen of het wetsvoorstel echt van belang kan zijn.

Is een dergelijke wet wel nodig?
De hoogte van de debiteurenpositie is een keuze die gemaakt moet worden in het kader van de financiering van de eigen onderneming. En daar geldt de volgende ‘wetmatigheid’:
‘Hoe groter je organisatie, hoe groter je financieringsbehoefte, maar ook hoe goedkoper je financiering wordt’. Klein is fijn gaat hier dus niet op.

Debiteuren zijn dan de post op de balans die het best te beïnvloeden is. Echter, alle argumenten en adviezen ten spijt over (commercieel) debiteurbeheer, het blijft voor een ZZP’er uitermate lastig om enerzijds de opdracht goed uit te voeren en anderzijds achter zijn of haar geld aan te moeten gaan. Een nieuwe wet brengt daar geen verandering in aan, zeker niet zolang het grootbedrijf het voor hen goedkope leverancierskrediet ongestraft kan inzetten.

Alternatieven
Gelukkig zijn er naast de klassieke banklening (eventueel via rekening-courant) alternatieven voor de financiering die toegepast kunnen worden:

  • Leasing
  • Crowdfunding
  • Externe investeerders
  • Supply Chain Finance (of is dat een sigaar uit eigen doos?) via bijvoorbeeld betaalme.nu
  • Kredietunie’s
  • Leningen van familie
  • Factoring

Van alle vormen geeft alleen factoring naast euro’s een extra vorm van ontzorging. Ook het faillissementsrisico en het altijd lastige debiteurenbeheer worden overgenomen. Daarmee kun je je als zelfstandige dus nog meer richten op omzetgenererende activiteiten.
Daar het gaat uiteindelijk om. En de nieuwe wet? Eerst maar eens zien wat er op papier komt te staan en dan met name hoe de handhaving gaat plaatsvinden.

Marcel Ooteman, finanZZP (factoring voor ZZP)
Twitter/finanZZP

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.