"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Klachten ZZP verzekeringen arbeidsongeschiktheid

Minister Asscher heeft op 1 maart j.l. antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerleden Mei Li Vos en Grace Tanamal (beiden PvdA) over de klachtenregen rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen in de bouwsector.

“Bent u er van op de hoogte dat de helft van de zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in de bouw zich niet kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid bij een particuliere verzekeraar vanwege verschillende redenen, zoals te hoge premies die verzekeraars vaststellen of het feit dat de zzp’er een medisch verleden heeft?”

Minister Asscher (SZW) heeft mede namens de minister van Financiën geantwoord. Lees meer

Bron: Officiële Bekendmakingen, 1 maart 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.