"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DUO ruilt flexkrachten fase B in voor flexkrachten fase A

DUO Groningen ruilt flexibele medewerkers (uitzendkrachten fase B) met weinig rechten in voor flexibele medewerkers (uitzendkrachten fase A, oproepkrachten) met nog minder rechten.

Dat meldt een medewerker/flexkracht, werkzaam bij DUO.

“Ik en anderen die in fase B zitten hebben te horen gekregen dat we fase B (met aantal garantie-uren) niet mogen uitzitten maar voortijdig worden weggestuurd. Dit hangt samen met het convenant van 16 november 2015 waarbij een groep medewerkers een vast contract kreeg aangeboden. Ik hoop dat hier aandacht aan wordt besteed, want DUO zou op zijn minst personeelsleden fase B kunnen laten uitzitten,” aldus de medewerker. “De ‘ruil’ is tegen de bedoeling van de Flexwet (WWZ).”

DUO bouwt de flexibele schil af en heeft dit eind vorig jaar vastgelegd in een convenant met vakbond FNV Overheid, CNV Overheid, vakbond CMHF en Ambtenarencentrum.

In oktober vorig jaar bleek dat uitzendkrachten (fase A) bij DUO twee weken onbetaald thuis moesten zitten, vanwege overschrijding van de zogenoemde ‘Roemernorm’. Lees meer

Bron: Uitzendkracht fase B bij DUO Groningen

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.