"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

3 op de 5 werkenden verwelkomt vluchtelingen op werkvloer

Onderzoek door Randstad: 3 op de 5 werkenden verwelkomt vluchtelingen op de werkvloer

Werkenden in Nederland staan positief tegenover een vluchteling als collega. Drie op de vijf werkenden verwelkomt hen op de werkvloer. Net zoveel werkenden vinden dat een multiculturele werkvloer de creativiteit en innovatie bevordert. De meerderheid van de ondervraagden (68%) denkt bovendien dat vluchtelingen beter integreren wanneer zij aan de slag zijn. Randstad deed onderzoek onder werkenden naar de houding ten aanzien van vluchtelingen en vergunninghouders.

Randstad voerde het onderzoek uit in het kader van de pilot die op dit moment loopt met het COA naar de mogelijkheden van vergunninghouders op de arbeidsmarkt. Volgens de ondervraagden zijn die mogelijkheden niet groot. Slechts een derde van de ondervraagden denkt dat het mogelijk is om hen aan het werk te krijgen.

Werken helpt bij integratie
De meerderheid van de ondervraagden (68%) is van mening dat werk bijdraagt aan een goede integratie. De helft vindt vluchtelingen sterk gemotiveerd en goed beschikbaar. Een derde zegt dat vluchtelingen expertise met zich meebrengen die in Nederland niet of nauwelijks aanwezig is. De houding omtrent immigranten of vluchtelingen blijkt overigens nauwelijks veranderd sinds 2013, zo blijkt ook uit dit onderzoek.

Pilot in samenwerking met COA
In december vorig jaar zijn het COA en Randstad begonnen met een pilot om vergunninghouders naar werk te begeleiden. Doel van de pilot is om ervaring op te doen met de toegeleiding naar werk van mensen met een vergunning. COA en Randstad krijgen door de pilot een beter beeld te van de werkachtergrond van vergunninghouders. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op wat zij aan aanvullende begeleiding nodig hebben om regulier werk te vinden in Nederland. Een van de tussentijdse uitkomsten is dat de vergunninghouders die ‘jobready’ zijn (kunnen en willen werken) in de pilot goed Engels spreken.

Bron: Randstad, 30 maart 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.