"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Dag VAR, hallo Modelovereenkomst

Dag VAR, hallo Modelovereenkomst
Op 2 februari 2016 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Hierdoor is na twee jaar dimdammen de kogel door de kerk: de VAR (verklaring arbeidsrelaties) gaat verdwijnen en moet plaats maken voor de zogenaamde Modelovereenkomst. Door gebruikmaking van de VAR was een opdrachtgever voorheen gevrijwaard van claims van de Belastingdienst die zagen op fiscale heffingen als bleek dat de VAR onterecht was afgegeven. De Belastingdienst kon in een dergelijke situatie dan enkel de zzp’er aanspreken. Dit gaat veranderen.

Per 1 mei 2016 dient een opdrachtgever zelf te bepalen of de situatie moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met een zzp’er. Dit alles om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en handhaving beter mogelijk te maken, aldus Staatssecretaris Wiebes van Financiën. Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht met een zzp’er is van belang voor de vraag of sprake is van inhoudings- en premieplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het is de taak van de Belastingdienst dit te controleren en te handhaven.

Om een zzp’er aan te merken als zelfstandige, kan gebruik worden gemaakt van de Modelovereenkomst(en) die de Belastingdienst op haar website heeft geplaatst. Ook is het mogelijk een eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Gebruik van de Modelovereenkomst of een eigen overeenkomst geeft echter geen vrijwaring voor claims van de Belastingdienst. Als blijkt dat de praktijk niet overeenstemt met de afspraken vastgelegd in de (Model)overeenkomst, en bijvoorbeeld toch sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan kan de Belastingdienst alsnog overgaan tot het claimen van loonheffingen. Dit claimen kan de Belastingdienst zowel doen bij de zzp’er als bij de opdrachtgever!

Wat betekent het verdwijnen van de VAR voor de praktijk?
1. De praktijk en inhoud van de Modelovereenkomst moeten in overeenstemming zijn en blijven om claims van de Belastingdienst te voorkomen. Gebruikmaking van de Modelovereenkomst of eigen voorgelegde overeenkomst geeft geen vrijwaring voor claims van de Belastingdienst. De kans op een claim wordt hierdoor echter wel aanzienlijk verkleind.

2. Blijkt er feitelijk toch sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst dan kan de Belastingdienst zowel bij de zzp’er als opdrachtgever de loonheffingen claimen. Er is dus sprake van een gedeelde aansprakelijkheid.

3. Opdrachtgevers dienen rekening te houden met claims van de Belastingdienst als sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst. Opdrachtgevers zullen dit risico – net als voorheen – via een vrijwaringsclausule terug willen leggen bij de zzp’er.

Dat opdrachtgever en zzp’er hun contracten onder de loep moeten gaan nemen, staat buiten kijf. Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsjaar. Gedurende dit jaar zal de Belastingdienst terughoudend handhaven en waar nodig waarschuwingen afgeven. Contracten moeten in ieder geval vóór 1 mei 2017 zijn aangepast.

Meer weten over de gevolgen van het verdwijnen van de VAR voor uw contract, neem dan contact op.

Myrthe van den Heuvel, advocaat arbeidsrecht

Myrthe van den Heuvel is advocaat arbeidsrecht. Begin 2021 richtte zij haar bedrijf 'Nimble Arbeidsrecht' op.