"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

UWV: uitzendsector stuwt herstel arbeidsmarkt in 2016

UWV verwacht voor dit jaar, door de economische groei, een verdere verbetering van de arbeidsmarkt.

Dit staat in de actuele arbeidsmarktprognose van UWV.

Na een toename van de werkgelegenheid in 2015 met 56.000 banen rekent UWV voor 2016 op een groei van 102.000 banen van werknemers. Worden banen van zelfstandigen meegerekend, bedraagt de verwachte werkgelegenheidsgroei zelfs 129.000 banen. Het aantal vacatures neemt het komend jaar verder toe, met 49.000 tot 859.000.UWV rekent verder op een lichte afname van het aantal WW-uitkeringen in 2016.

Uitzendbranche aanjager groei
UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een toename van het aantal werknemersbanen met 102.000 (+1,3%) en banen van zelfstandigen met 27.000 (+1,3%) in 2016. Net als in 2015 stuwt de uitzendsector de groei. Het aantal banen neemt er dit jaar toe met 59.000 (+8,7%). De bouw veert op in 2016 met een groei van 7.000 werknemersbanen (+2,5%). Na jaren van sterke krimp is er ook licht herstel in de sector zorg en welzijn.

Meer vacatures en minder WW-uitkeringen
In 2016 neemt het aantal ontstane vacatures verder toe, zij het in een wat lager tempo dan in 2015. UWV gaat uit van 859.000 vacatures in 2016, een stijging met 49.000 (+6%). De meeste vacatures zijn te vinden in de detailhandel, zorg en welzijn en de horeca.  Door de verbeterde conjunctuur verwacht UWV dat in 2016 minder mensen een beroep hoeven te doen op een WW-uitkering. UWV gaat uit van een afname met 16.000 (-4%) tot 430.000 WW-uitkeringen aan het eind van 2016.

Bron: UWV, 29 januari 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.