"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kabinet schuift problemen zzp’ers voor zich uit

Het kabinet slaagt er niet in om met een eenduidig antwoord te komen op het toenemend aantal vaak onverzekerde freelancers en zelfstandigen en schuift de problemen voor zich uit.

FNV-bestuurder Gijs van Dijk zegt dit tegen NU.nl.

In oktober kwam het kabinet met een reactie op een onderzoek naar zzp’ers. Op korte termijn verandert er voor deze groep niets, terwijl er wel veel discussie is op de arbeidsmarkt.

Zo is er de roep vanuit politiek Den Haag om ook zelfstandigen en freelancers een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering af te laten sluiten. En er worden vraagtekens gezet bij het feit waarom werknemers in loondienst in tegenstelling tot zzp’ers wel verplicht sociale premies moeten afdragen en voor een pensioen moeten sparen.

Bron: NU.nl, 31 december 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.