"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Public Support – secretariële ondersteuning overheid

Public Support is het enige, landelijke detacheringsbureau dat zich heeft gespecialiseerd in secretariële ondersteuning voor de overheid.

Public SupportMeer dan 150 Topsupporters worden dagelijks ingezet bij opdrachtgevers. Dit zijn allen ervaren bestuurs- en directiesecretaresses en griffiemedewerkers. Daarnaast werken inmiddels meer dan 50 Youngsupporters in vaste dienst, die ondersteuning bieden aan (afdelings-) managers en projectmanagers.

Het is opgericht op 1 oktober 2009, midden in de recessie en is tegen de stroom in gegroeid naar inmiddels meer dan 200 Top- en Youngsupporters in vaste dienst.

Frans Vossenaar
Frans Vossenaar is inspirator, oprichter en eigenaar van de Public Support Groep: Public Support, Public Support & More, Public Support Advies, Public Support Young en Public Support Business.

Vossenaar was ook oprichter van XOPP, een onderdeel van de BMC Groep, een gerenommeerd bureau voor detachering van personeel binnen de overheid. Hij was eveneens directeur van Content Uitzendbureau, waar hij een team vormde met financieel manager Joop Heggelman. Beiden werken opnieuw samen als directie van Public Support.

Bij de oprichting in 2009 had Frans Vossenaar een niche in een niche voor ogen; de bemiddeling van secretaresses voor de overheid en dan met name topsecretaresses voor colleges van Burgemeester en wethouders.

Een niche in een niche
“Het gaat om kritische functies waarvoor zeer ervaren mensen worden gevraagd die een perfecte taalbeheersing hebben en die ook sociaal vaardig, competent en aardig zijn. Zij zijn de spin in het web van een gemeentelijke organisatie,” zegt hij.

“We hebben ons eerst toegelegd op het detacheren van secretaresses voor het hoogste bestuursniveau van gemeenten, de secretariële support van burgemeesters en wethouders. Toen we daarvoor het juiste team hadden, kwam als vanzelf de vraag of wij ook volgens deze werkwijze secretaresses konden detacheren voor het managementniveau daaronder.

Inmiddels worden eveneens 50, veelal jonge afgestudeerde, supporters door ons gedetacheerd binnen het label Public Support Young. Zij krijgen gelegenheid ervaring op te doen in ondersteunende en secretariaatsfuncties.

Door de recente recessie hebben veel jonge afgestudeerde mensen geen werk kunnen vinden in hun vakgebied. Via ons kunnen ze rondkijken bij de overheid of in het bedrijfsleven tot ze op een plek en een functie stuiten, die past bij hun interesse en het niveau van hun studierichting.

Sinds de zomer van het afgelopen jaar is ook het label Public Support Business in de markt gezet, dat topsecretaresses voor het bedrijfsleven detacheert. Inmiddels zijn ook hier al 12 Topsupporters actief.

Maximale ondersteuning van Top & Youngsupporters
Wij werken in onze organisatie bewust bottom-up. We werken niet vanuit een hoofdkantoor, maar met supportkantoren. De motivatie van de mensen en hun opleiding staat bij ons centraal. Alles wat wij doen is gericht op het faciliteren van Top- en Youngsupporters zodat zij zo goed mogelijk hun taak kunnen uitvoeren. Die effectieve aanwezigheid van support maakt dat mensen enthousiast worden om voor ons te werken. Het versterkt hun motivatie en de binding met onze organisatie.

Frans Vossenaar, oprichter Public SupportVak secretaresse wordt onderschat
In de publieke sector treffen we regelmatig een situatie aan, waarin een secretariaat geen duidelijke plek heeft in de organisatiestructuur en daarom ook niet goed wordt aangestuurd. Het secretariaat valt bijvoorbeeld onder een afdelingsmanager, die er geen affiniteit mee heeft en niet weet wat nodig is om een secretariaat goed te laten functioneren. Dan gaat het mis, iedereen die afhankelijk is van het secretariaat ondervindt er de gevolgen van. Een goed opgeleide en ervaren secretaresse kan orde op zaken brengen, zorgen dat de communicatie goed verloopt en de ondersteuning soepel is georganiseerd. Het vak van secretaresse wordt enorm onderschat terwijl een secretaresse een cruciale rol heeft in een organisatie.

Wij weten welke supporters hier het verschil maken. We bieden hen goede arbeidsvoorwaarden, aanvullende opleiding, training en een auto van de zaak. De meerderheid van de mensen die wij aannemen is ouder dan 45 jaar. We nemen ook Topsupporters aan van boven de 60 jaar, want ook binnen deze leeftijdsgroep vinden we toppers met veel ervaring en motivatie.

Aardige, goed opgeleide mensen
Wanneer iemand over alle kennis en vaardigheden beschikt, maar niet aardig is, komt hij of zij niet bij ons in dienst. Op elk niveau werken wij met ervaren, goed opgeleide mensen die allemaal een prettige uitstraling hebben.

Meteen in vaste dienst
Wekelijks geef ik op vrijdag een presentatie aan sollicitanten,” zegt Frans Vossenaar, “waarin ik precies uitleg hoe wij werken, zodat ze weten wat ze van ons kunnen verwachten en wat wij van hen verwachten. De Top- en Youngsupporters worden gekozen na een streng selectietraject. Met iedereen voeren Joop Heggelman en ik aan het eind van elk traject een persoonlijk gesprek. Alleen wanneer wij, samen met een van de regiodirecteuren, vertrouwen hebben in iemands kwaliteiten en persoonlijkheid, wordt die persoon aangenomen.

Wanneer iemand is aangenomen, komt zij of hij bij ons in een uitgebreid opleidings-, begeleiding- en inwerktraject. Alle Top- en Youngsupporters hebben een eigen iPad en krijgen een training papierloos werken. We testen bij iedereen de taalvaardigheid en de softwarekennis en zorgen daar waar nodig voor bijscholing.

Training voor secretaresses
Onze externe ontwikkeltrajecten van Public Support & More zetten we ook intern in. We hebben een uitgebreid trainingsaanbod voor secretariaten en secretaresses. Dit jaar organiseerden wij ook 6 grote landelijke congressen. Organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven krijgen hierdoor de kans om vrijblijvend kennis te maken met onze werkwijze en onze organisatie.

Kijk voor meer informatie op www.publicsupport.nl

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.