"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Na tijdelijk contract geen studiekosten terugbetalen

Een werkgever had zijn werknemer bij het afsluiten van een studieovereenkomst niet duidelijk uitgelegd wat de gevolgen waren voor het terugbetalen van studiekosten, als het dienstverband voor bepaalde tijd werd beëindigd.

De werkgever had een studieovereenkomst afgesloten met werknemer, met de bepaling dat de kosten moesten worden terugbetaald als het dienstverband op verzoek van de werknemer werd beëindigd.

Contractverlenging niet geaccepteerd
Een jaar later bood de werkgever een verlenging van het contract aan, maar de werknemer maakte daar geen gebruik van. De werkgever interpreteerde dit als een beëindiging op eigen verzoek, en vond dat de studiekosten moesten worden terugbetaald.

Niet terugbetalen
Het oordeel van het hof is dat een werkgever afspraken mag maken over terugbetaling, maar dat de werknemer de gevolgen daarvan niet heeft begrepen. De uitleg van de werkgever volgt niet uit de tekst van de bepaling. Omdat die uitleg in het nadeel van de werknemer is, is die onduidelijkheid het risico van de werkgever. De werknemer hoeft de studiekosten niet terug te betalen.

Bron: rechtspraak.nl, 21 september 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.