"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CBS: Vooral banenverlies langdurige zorg

In de langdurige zorg gingen vorig jaar bijna 6 duizend voltijdbanen verloren en ruim duizend in de jeugdzorg.

Dat is 2 procent van alle voltijdbanen in deze zorgsectoren. Dit meldt CBS.

Hervorming langdurige zorg en jeugdzorg
Gemeenten zijn sinds 1 januari van dit jaar verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en (grote delen van de) zorgverlening aan langdurig zieken en ouderen. In aanloop naar deze hervorming van de zorg zijn taken van instellingen afgestoten of overgenomen.

cbs1

Een op de vijf zorginstellingen verliesgevend
Naast het wegvallen van banen leed een op de vijf instellingen in de zorg vorig jaar verlies.Vooral bij Bureau Jeugdzorg is het aantal instellingen dat rode cijfers schreef gestegen. Was in 2013 nog 31 procent van de instellingen in deze zorgsector verliesgevend, vorig jaar was dat gestegen tot 40 procent. In de overige sectoren bleef het aantal verliesgevende instellingen gelijk of daalde het.

cbs2

Bescheiden groei opbrengsten gezamenlijke zorginstellingen
De zorgsectoren samen kenden in 2014 een bescheiden groei van de bedrijfsopbrengsten. De instellingen voor de gehandicaptenzorg kenden met ruim 2 procent de grootste groei. In deze sector was tevens het banenverlies het kleinst. Bij de overige sectoren was nauwelijks nog sprake van groei van opbrengsten of zelfs van licht verlies. In 2012 was de omzetgroei bij deze gezamenlijke zorgsectoren nog 5 procent of meer.

In aanloop naar de hervorming van de langdurige zorg en jeugdzorg per 1 januari van dit jaar waren voor 2014 geen grote wijzigingen aangebracht in het beschikbare AWBZ- en jeugdzorgbudget.

cbs3

Bron: CBS, 7 december 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.