"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet tegemoetkomingen loondomein | Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein | Wtl
Voor het in dienst nemen van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kunnen werkgevers gebruikmaken van tegemoetkomingen in het loondomein.


Download Wettekst Wet tegemoetkomingen loondomein
Kennisdocument Wtl


Er zijn drie soorten tegemoetkomingen:

 • Loonkostenvoordeel (LKV)
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV)

Loonkostenvoordeel (LKV)
Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de vier doelgroepen valt:

 • oudere werknemers (56 jaar en ouder):
  € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar, maximaal drie jaar
 • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen:
  € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar, maximaal drie jaar
 • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden:
  € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per kalenderjaar, maximaal drie jaar
 • arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst:
  € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar, maximaal één jaar

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden. Ook een stagiair komt in aanmerking als hij onder een van de vier doelgroepen valt, en hij een vergoeding ontvangt waarop u loonheffing moet inhouden.

Om het LKV te ontvangen moet de werknemer binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Met een kopie daarvan kunt u in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten.

Het UWV maakt een voorlopige berekening op basis van de aangiften. De belastingdienst maakt uiterlijk 31 juli een definitieve berekening, en betaalt zes maanden daarna uit.

Als u voor een werknemer recht heeft op het LKV en het LIV, dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald. BIj zowel LKV als Jeugd-LIV worden wel beide tegemoetkomingen betaald.

Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer geldt een overgangsregeling.

Lage inkomensvoordeel (LIV)
Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2017. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

U heeft recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende voorwaarden. De werknemer:

 • is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen
 • had een gemiddeld uurloon tussen € 9,82 en € 12,29 in 2018, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en € 12,58 in 2019
 • heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar
 • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt

De vergoeding is als volgt:

 • Bij een gemiddeld uurloon in 2018 tussen € 9,82 en € 10,81
  (2019: € 10,05 – € 11,07):
  € 1,01 per verloond uur, maximaal € 2.000 per jaar
 • Bij een gemiddeld uurloon in 2018 tussen € 10,05 en € 11,07
  (2019: € 11,08 – € 12,58):
  € 0,51 per verloond uur, maximaal € 1.000 per jaar

Het lage inkomensvoordeel wordt na afloop van het jaar automatisch aan de werkgever uitgekeerd. Het UWV haalt daarvoor de gegevens uit de ingediende loonaangiften.

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV)
Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019.

U heeft recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende voorwaarden. De werknemer:

 • is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar
 • heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de volgende onder- en bovengrens:
  • Leeftijd op 31 december 2017 is 21 jaar en uurloon tussen € 8,40 en € 9,82:
   € 1,58 per verloond uur en maximaal € 3.286,40 per jaar
  • Leeftijd op 31 december 2017 is 20 jaar en uurloon tussen € 6,91 en € 9,34:
   € 1,02 per verloond uur en maximaal € 2.121,60 per jaar
  • Leeftijd op 31 december 2017 is 19 jaar en uurloon tussen € 5,43 en € 7,69:
   € 0,28 per verloond uur en maximaal € 582,40 per jaar
  • Leeftijd op 31 december 2017 is 18 jaar en uurloon tussen € 4,69 en € 6,04:
   € 0,23 per verloond uur en maximaal € 478,40 per jaar

De Jeugd-LIV wordt na afloop van het jaar automatisch aan de werkgever uitgekeerd. Het UWV haalt daarvoor de gegevens uit de ingediende loonaangiften.

Meer informatie staat in het Kennisdocument Wtl.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.