"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Stakingsmelding: Ambulancepersoneel


Ambulances rijden maandag, woensdag en vrijdag alleen voor spoedgevallen. Enkele uren lang gaan alle andere ritten niet door.

Op deze drie de dagen zijn er acties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, het noorden van Noord-Holland en Kennemerland. Het zuiden van Gelderland is op maandag en woensdag aan de beurt, Flevoland op woensdag en vrijdag, de Gooi- en Vechtstreek alleen op woensdag.

Afgelopen maandag en woensdag staakten ze ook ook, net als de woensdag daarvoor.

Ambulancemedewerkers zitten al tien maanden zonder cao.

‘Tijdens de staking besteedde het ambulancepersoneel de tijd voornamelijk aan eigen (bij)scholing op de posten’ zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Hier komen ze in de praktijk nauwelijks aan toe, terwijl ze er wel recht op hebben. Naast goede afspraken over scholing, willen we ook duidelijke afspraken over een fatsoenlijke loonsverhoging van 2,5% en een aanvaardbaar ouderenbeleid. Onze eis is dat het werken in nachtdiensten vanaf 55 jaar niet langer verplicht mag worden. Het is immers zwaar en zeer verantwoordelijk werk dat zij dag en nacht verrichten.’

Bron: FNV Zorg en Welzijn, 15 oktober 2015

Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.