"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hogeschool voor Recruitment – ‘Het is een vak’

Hogeschool voor Recruitment

Vorige week is de Hogeschool voor Recruitment gelanceerd.
Hogeschool voor Recruitment
Een initiatief van Ellen van Hierden (ARTRA), Geert-Jan Waasdorp (Intelligence Group) en Jet Peter (Jet Consultancy), die alle drie eigenaar zijn en verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding.

“Recruitment is een vak dat steeds belangrijker wordt. Het vereist veel inzicht, vaardigheden, competenties en bovenal een uitgebreid netwerk,” zegt Ellen van Hierden, die het initiatief toelicht. “Toch worden recruiters tot nu toe onvoldoende getraind en voorbereid op wat er van hen wordt gevraagd. Daar willen wij verandering in brengen.”

“Ik was al vaak in gesprek met Geert-Jan Waasdorp en Jet Peter in mijn werkzaamheden voor Werf&. En in onze vele gesprekken werd het idee voor deze hogeschool geboren. In juni hebben we de knoop doorgehakt en in september hebben we de BV opgericht. Jet heeft zeer veel ervaring o.a. als recruiter bij Randstad en Recruitment Manager bij ABN AMRO en Shell. Zij beschikt over een schat aan technische en internationale expertise.”

“Veel medewerkers van flexbureaus zien recruitment als de terechte volgende stap in hun loopbaan. Wanneer intercedenten van uitzendorganisaties of detacheringsbureaus zich willen inschrijven voor de Hogeschool voor Recruitment, dan dienen zij tenminste over een jaar relevante werkervaring te beschikken. Dit kunnen ze hebben opgedaan bij een recruitmentbureau, uitzend- of detacheringsorganisatie. Voordat ze worden toegelaten tot de leergang, ontvangen zij een online assessment en een persoonlijk toelatingsgesprek. De leergang biedt de recruiters en brede kennis- en praktijktraining.”

Recruitment van het juiste personeel
“Het succes van een organisatie staat of valt met goed personeel. De taak om de juiste mensen aan te trekken en intern te overleggen over de personeelsplanning wordt in de praktijk nu te vaak toevertrouwd aan jonge, relatief onervaren recruiters, die zelf, zonder de juiste ondersteuning, hun weg moeten vinden. Daarmee worden ze overvraagd. We zien dat ook als een gemiste kans voor organisaties. Bedrijven kunnen veel efficiënter werken bij de werving, de on- en offboarding van personeel wanneer ze senior recruiters met de juiste ervaring en opleiding in dienst nemen, die weten wat ze doen. Maar nog belangrijker, een vakbekwame recruiter haalt meer en betere mensen binnen. De essentie voor een goedlopende organisatie.”

“De meeste intercedenten, werkzaam bij uitzend- of detacheringsbureaus, zijn jong en opgeleid in de praktijk. Ze beschikken meestal wel over de basiskennis van wet- en regelgeving voor HR en personeelsbemiddeling en werken hard. Voor het recruitmentvak hebben ze echter een verdiepingsslag nodig, waarmee ze de kennis, ervaring en competenties kunnen trainen voor de volgende stap in hun carrière. Met meer kennis, haal je meer succes en kun je meer genieten van je vak.”

“Als recruiter ben je voortdurend in dialoog met je klant, zowel intern als extern. Het vraagt senior competenties om de klantvraag te begrijpen, te analyseren en te kunnen vertalen naar het aanbod en de situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens moet je dan ook nog in overleg kunnen gaan met de kandidaten en kunnen onderhandelen met leveranciers van kandidaten.

Het is niet realistisch te veronderstellen dat je zonder daarvoor een opleiding te hebben genoten, al over de juiste bagage beschikt. Met een groot team van experts en een strenge selectie aan de poort gaan wij recruiters die beschikken over het juiste persoonlijkheidsprofiel klaarstomen voor de grote vraag die we zien in de markt.”

Hoe ziet de opleiding eruit?
“Het lesmateriaal is online te raadplegen. Daarnaast bieden we een app om al het geleerde te oefenen. We eisen dat de studenten het geleerde toepassen in de praktijk. Onderdeel van de opleiding is ook het kunnen lezen van persoonlijke profielen evenals de technieken om deze kandidaten online te vinden. Kennis van wet- en regelgeving is een voorwaarde evenals het kunnen schijven van een vacaturetekst en het maken van een wervingsplan. De studenten maken kennis met leveranciers in de markt en de innovaties die beschikbaar zijn. Ze leren vele recruiters kennen, essentieel voor het ontwikkelen van hun netwerk. Ze spreken commercieel directeuren van relevante organisaties. Bij elke training is het omgaan en toepassen van social media in de context een geïntegreerd onderdeel.

Hoe het examen precies wordt vormgegeven is nog onderdeel van gesprek. Het niveau van de opleiding is vergelijkbaar met een post-HBO-opleiding of een associate degree.
Wij denken dat we veel toegevoegde waarde leveren met onze nieuwe opleiding. We zien nu al veel belangstelling voor deelname.
Onze training voor recruiters dicht, kortom, een gat in de markt.”

Jet Peter, Geert-Jan Waasdorp, Ellen van Hierden

De eerste selectie van studenten start de training op 5 november a.s.

Zie voor meer informatie www.hogeschoolvoorrecruitment.nl

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.