"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Fit for the Future – wereld van werk verandert

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) organiseerde op maandag 5 oktober het congres Fit for the Future. Bekijk de terugblik, samengesteld door de ABU.

De Kromhouthal in Amsterdam stond in het teken van innovaties die van invloed zijn op de arbeidsmarkt.
Ook intermediairs zullen de gevolgen daarvan ondervinden.

Overzicht van sprekers en reacties
Bekijk het social media verslag, gemaakt door Hylke van der Wal*. Het biedt een overzicht van de momenten, de sprekers en de reacties tijdens het congres.

Fit for the Future, social verslag ABU-congres, door Hylke van der Wal, Kyver
Valt het mee?
Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, vond – als laatste spreker tijdens dit congres – dat het met de disrupties zo’n vaart niet zal lopen. Eerdere bedreigingen voor het verdienmodel van intermediairs, zoals de opkomst van Monsterboard en LinkedIn, hebben de flexbranche niet echt geraakt, constateerde hij. Met de invloed van de automatisering zal het ook nu wel weer meevallen, meent hij. Bovendien biedt de opkomst van HR-outsourcing, payroll en managed service providing (MSP) de flexbranche voorlopig genoeg kansen.

De geruststellende woorden van Denys voor intermediairs stonden in sterk contrast met het stormachtige beeld dat Yuri van Geest schetste tijdens dit congres. Van Geest is co-auteur van het boek ‘Exponentiële Organisaties – Waarom nieuwe organisaties tien keer beter, sneller en goedkoper zijn – en hoe jij dat ook wordt’.

Of valt het tegen?
“Technologische en sociale vernieuwingen, robotisering, digitalisering, het verandert allemaal ingrijpend ons werk. De snelheid waarmee dit gebeurt, zal ons overrompelen als een tsunami,” zo waarschuwt Van Geest. “Rustig afwachten is geen optie. Organisaties worden steeds diverser ingericht en kunnen met heel weinig investering opschalen, doordat ze slim gebruik maken van online netwerken en een onbegrensde diversiteit aan medewerkers. De opkomst van Uber, Airbnb en soortgelijke netwerkorganisaties illustreert deze beweging van ‘urban logistics’. Uber is inmiddels ook actief met bezorgservices en overschrijdt allang de taxidienst waarmee de organisatie bekend is geworden.

Alles wat meetbaar is en logisch kan worden ingericht, zal binnen tien jaar zijn gedigitaliseerd of geautomatiseerd. 80% van de bestaande banen verdwijnt. Logistiek, administratie, maar ook de zorgsector zal ingrijpend veranderen. Op termijn zullen ziekenhuizen zoals we die nu kennen, verdwijnen. In Silicon Valley en in China is dit al gaande en loopt men 4 tot 5 jaar voor op ons,” betoogt hij. “Omarm dus nieuwe mogelijkheden. Verken andere organisatievormen.”

Uitersten
Tussen deze uitersten – de oproep van Yuri van Geest (verbonden aan Singularity University) en de geruststellende woorden van Jan Denys (Randstad) – werd tijdens dit congres geen brug geslagen.
Intermediairs – net als werkzoekenden en werkgevers – zijn gebaat bij een grote variatie van inspirerende voorbeelden die het traditionele bemiddelingsmodel aanvullen en overstijgen. Wellicht een idee voor een volgend congres?

Begeleiding werkzoekenden – businessmodel ontbreekt
De vraag hoe werkenden in zo’n sterk veranderende arbeidsmarkt goed kunnen worden begeleid en omgeschoold naar nieuwe functies en taken, blijft voorlopig onbeantwoord. Is ons sociale stelsel en onze wet- en regelgeving wel op een sterk transitionele arbeidsmarkt ingericht? Nog lang niet, zo waarschuwt ABU-directeur Jurrien Koops, die pleit voor het openbreken van sectorfondsen, waarmee transities van werknemers, inclusief flexibele medewerkers, van de ene sector naar een andere kunnen worden vergemakkelijkt. Er zijn momenteel geen of te weinig lonende businessmodellen voor de begeleiding van werkzoekenden naar nieuw werk. Terwijl daar een taak voor intermediairs is weggelegd. Lees meer

Slaan jongeren de brug?
Het congres vestigde tevens de aandacht op Reflex, een gezamenlijk initiatief van de ABU, FNV Jong en CNV Jongeren.
Jongeren volgen in dit project samen seminars en denken na over nieuwe modellen voor de arbeidsmarkt. Ze willen bijvoorbeeld graag meer keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden. In april 2016 worden de uitkomsten van hun denktank gepubliceerd. Lees meer

Start-ups naast bestaande organisaties
Dat nieuw en oud elkaar aanvullen en elkaar niet in de wielen hoeven te rijden, betoogde ook Oscar Kneppers van Rockstart. “Geef een start-up de kans zich naast je bestaande organisatie te ontwikkelen. Incorporeer hem niet, anders gaat de vernieuwing snel ten onder in de bestaande bedrijfscultuur. Zorg dat de top van de organisatie, de Raad van Bestuur en de aandeelhouders, op de hoogte zijn van het nut van de vernieuwing. Alleen als alle neuzen dezelfde kant op staan, wordt de start-up gesteund en wordt de vernieuwing organisatiebreed gedragen. Durf er in te investeren, ook als het je concurrent is of wordt.”

Passion and purpose
In de toekomst zullen mensen hun plek vinden op de arbeidsmarkt op basis van hun sociale vaardigheden, hun passies en doelen, voorspelt Yuri van Geest. Het vraagt een totaal andere manier van denken en organiseren.

Voor het zover is, moet er nog veel water onder de brug door. Nederland is niet voorbereid op zo’n flexibele arbeidsmarkt. Lees meer

“Innovatie is belangrijk. Laten we bij al het maatwerk en gemak van flex niet vergeten dat een baan nog steeds de moeite waard is,” zei Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, in zijn bijdrage aan dit congres.
Tot uitspraken over het kabinetsbeleid voor het zzp-vraagstuk liet hij zich niet verleiden.

Verslag: Hinke Wever, FlexNieuws
*Social verslag: Hylke van der Wal, Kyver , deelnemer Reflexlab

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.