"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CNV: ‘Visie kabinet op zzp-vraagstuk gemiste kans’

Het kabinet hakt geen echte knopen door over de vraagstukken rond zzp’ers op onze arbeidsmarkt.

Dat is slecht voor zzp’ers in kwetsbare posities en slecht voor werknemers die later noodgedwongen zzp’er worden omdat hun baan verdwijnt, aldus het CNV.

“De fiscale voordelen voor zzp’ers moeten van tijdelijke aard zijn, zodat alleen starters er gebruik van kunnen maken. Het is een gemiste kans dat het kabinet die keuze niet maakt.”

Dat stelt CNV Voorzitter Maurice Limmen in reactie op de resultaten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar ZZP en de kabinetsreactie daarop. Beiden zijn op 2 oktober naar buiten gebracht. “Het CNV pleit voor een gelijk speelveld voor alle werkenden, waarbij geen concurrentie plaatsvindt op kosten van arbeid en elke werkende recht heeft op goede sociale bescherming.”

“We willen verdergaande aanpak van schijnzelfstandigheid. Daarvoor is meer capaciteit voor controles en inspecties nodig. Ook moet er een vervolg komen op de Wet Aanpak Schijnconstructies, specifiek gericht op schijnzelfstandigheid.” Het CNV pleit daarnaast voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen die werkt en het CNV wil pensioenopbouw voor zzp’ers.

Bron: CNV, 2 oktober 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.