"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Brunel Q3 2015 omzet -17%

Brunel International ziet dalende resultaten over het derde kwartaal van dit jaar.

Brunel resultaten Q3

De omzet is gedaald met 17% naar € 291 mln (Q3 2014: €348,5 mln).
De winst is 8% gedaald en de Ebit daalde met 25%.

De verslechterde marktomstandigheden in met name de sectoren Energie is de oorzaak, aldus CEO Jan-Arie van Barneveld. De recente resultaten die Brunel behaalt in Europa stemmen positief en kunnen zelfs nog verdubbelen in dit najaar. Momenteel zorgen de sectoren IT, Finance en Legal voor groei.

Bron: Brunel, 30 oktober 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.