"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Stakingsmelding: driedaagse staking DAF


FNV Metaal heeft werknemers van DAF, Eindhoven, opgeroepen maandag, dinsdag en woensdag het werk neer te leggen.

Ook CNV Vakmensen staat achter de oproep van FNV, lees meer
De vakbonden voeren de druk op om de onderhandelingen voor een nieuwe cao te hervatten.
DAF vindt dat het door de stakingen onevenredig hard wordt getroffen. Het is de vijfde staking bij DAF sinds mei van dit jaar.
In het hele land vinden overigens stakingen plaats in de Metaalsector.

Bron: FD, 24 september 2015

Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.