"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Stakingsmelding: acties Metaal, Zwolle en Heerenveen


De vakbonden kondigen stakingen en manifestaties aan in Zwolle en Heerenveen vanwege de dit voorjaar vastgelopen onderhandelingen over de CAO Metalektro en Metaaltechniek.

Metaalwerknemers geven op vrijdag 4 september het startsein voor een nieuw, mogelijk langdurig actietraject. “We willen de werkgevers opnieuw een duidelijk signaal geven dat het ons ernst is. We willen zo snel mogelijk een goede, eerlijke cao voor de ruim 400.000 werknemers in de sector”, vindt Peter de Jong, onderhandelaar van CNV Vakmensen.

De acties beginnen vrijdagochtend vroeg in Zwolle (bij Scania) en in Heerenveen (in het Abe Lenstra Stadion). De komende weken verplaatsen de acties zich naar andere regio’s en bedrijven.

In Zwolle verzamelen de werknemers zich vrijdagochtend vanaf 5.00 uur bij de poort van Scania. Vandaar gaan de werknemers vanaf 6.30 uur naar de IJsselhallen, waar ze worden toegesproken door onder meer Ton Heerts (FNV) en CNV-onderhandelaar Peter de Jong. Later op de dag (vanaf 13.00 uur) gaan ook werknemers van de middagploeg naar de IJsselhallen.

In Heerenveen komen metaal-werknemers uit de regio Zuid-Friesland bij elkaar in het Abe Lenstra Stadion (van 7.00 tot 11.00 uur).

Loon, werktijden en scholing
CNV Vakmensen wil in de nieuwe metaal-cao’s afspraken maken over een goede loonsverhoging, meer inspraak van werknemers over hun werktijden en meer ruimte voor scholing.

Bron: CNV Vakmensen, 2 september 2015


Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.