"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Opnieuw ontslagen in Thuiszorg

Thuiszorgorganisatie TSN kondigt opnieuw reorganisaties aan.

436 vaste medewerkers, die als hulp werkzaam zijn bij het huishouden, verliezen hun baan. Daarnaast wordt van 218 medewerkers het contract voor bepaalde tijd niet verlengd.

De tarieven die gemeenten bieden, zijn onder de kostprijs, zegt TSN in haar persbericht.

De zogenoemde HHT-regeling, die de bezuinigingen in de Thuiszorg zou moeten compenseren, biedt in de praktijk geen soelaas.

Bron: TSN Thuiszorg, 31 augustus 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.