"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Herstructurering premiekortingen

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat er voor werkgevers een nieuw systeem komt met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Daarnaast wil het kabinet het zogenoemde lage-inkomensvoordeel invoeren.

Hiervoor worden de bestaande premiekortingen voor arbeidsongeschikten, langdurig werklozen en ouderen allemaal op dezelfde manier gestructureerd.

Kwetsbare groepen aannemen
Beide maatregelen moeten werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit staat in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein – Wtl).

Eén euro per uur
Werkgevers die iemand aannemen die het minimumloon verdient (of net daarboven), krijgen een tegemoetkoming van ongeveer 1 euro per gewerkt uur per medewerker. Bij grote aantallen medewerkers kan dit flink oplopen.

Bron: Rijksoverheid.nl, 15 september 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.