"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA Group H1 2015 omzetgroei 36%

DPA Group N.V. realiseert opnieuw groei omzet en winst in eerste halfjaar 2015

Hoofdpunten eerste halfjaar 2015
• Omzetstijging met 36% tot 54,4 miljoen euro (H1 2014: 40,1 miljoen)
• Stijging genormaliseerde brutowinst met 34% tot 13,0 miljoen euro (H1 2014: 9,7 miljoen)
• Genormaliseerde EBITDA: 3,0 miljoen euro (H1 2014: 3,0 miljoen)
• Sterke organische groei, aantal professionals in loondienst gestegen
• Aandeel gerealiseerde uren door eigen professionals 81% (H1 2014: 78%)
• Versterking dienstverlening in het sociale domein met overname SOZA XPERT

Eric Winter, CEO van DPA
“In het afgelopen halfjaar is DPA succesvol geweest in het realiseren van organische groei. De weg die we zijn ingeslagen met onze focus op specialistische kennis begint vruchten af te werpen in een markt waarin de vraag duidelijk een ontwikkeling doormaakt die aansluit bij onze propositie. De stabiele resultaten en toegenomen winstgevendheid zijn mede te danken aan onze investeringen in onderscheidende kennis en kunde. Versterking van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers en aantrekkelijk werkgeverschap blijven belangrijke doelstellingen, evenals het verkrijgen van extra schaalvoordelen door autonome groei en acquisities. De toegenomen vraag in de markt sterkt ons in onze strategie en geeft ons vertrouwen voor een positieve ontwikkeling in de tweede jaarhelft.”

Resultaatontwikkeling
In het eerste halfjaar van 2015 realiseerde DPA een verdere groei van de omzet tot 54,4 miljoen euro, 36% meer dan in dezelfde periode vorig jaar (H1 2014: 40,1 miljoen). De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten steeg naar 13,0 miljoen euro (H1 2014: 9,7 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 23,9% (H1 2014: 24,2%).

In de eerste jaarhelft hebben de geacquireerde activiteiten in totaal 12,2 miljoen euro bijgedragen aan de omzet van DPA en 3,5 miljoen euro aan de brutowinst. Fagro, dat sinds 29 augustus 2014 deel van DPA uitmaakt, droeg 11,7 miljoen euro bij aan de omzet en 3,4 miljoen euro aan de brutowinst. SOZA XPERT is geconsolideerd met ingang van 1 mei 2015 en droeg 0,5 miljoen euro bij aan de omzet en 0,1 miljoen euro aan de brutowinst.

De omzet van DPA is in de eerste jaarhelft organisch gestegen met 5%, ondanks dat deze periode twee werkdagen minder kende dan het eerste halfjaar in 2014. Bij een gelijk aantal dagen zouden de omzet en de brutowinst in de eerste jaarhelft van 2015 respectievelijk circa 0,8 en 0,6 miljoen euro hoger zijn geweest.

De omzetgroei is voornamelijk gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst. Exclusief overnames steeg het gemiddelde aantal voor DPA werkzame professionals in de eerste jaarhelft 2015 met 11% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Het aandeel gerealiseerde uren door professionals in loondienst steeg naar 81% (H1 2014: 78%). Door het lagere aantal werkbare dagen en een lagere gerealiseerde inzetbaarheid in de eerste maanden van dit jaar, was de productiviteit van de medewerkers in de eerste jaarhelft van 2015 lager dan in dezelfde periode van 2014.

Zie de verkorte resultatenrekening, lees meer

Resultaat per segment
Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units ingedeeld in de drie segmenten Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public. De specificatie van de omzet en genormaliseerde brutowinst per segment is als volgt:

DPA Group resultaten H1 2015

Financiële positie
De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 2,1 miljoen euro negatief (H1 2014: 0,9 miljoen negatief). De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 8,6 miljoen euro positief (H1 2014: 0,2 miljoen negatief). Hierin opgenomen zijn de verkoopopbrengst van het belang in ICT Automatisering en de overname van SOZA XPERT. De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 4,3 miljoen euro negatief (H1 2014: 2,3 miljoen negatief). Het openstaande saldo van 3,9 miljoen van de in verband met het aandelenbelang in ICT Automatisering door de Rabobank verstrekte lening, is afgelost uit de verkoopopbrengst. Voor de acquisitie van SOZA XPERT is 2,3 miljoen financiering verkregen. In de eerste jaarhelft van 2015 is 2,6 miljoen euro (interim) dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Medewerkers
Op 30 juni waren in totaal 1.142 directe en indirecte medewerkers werkzaam voor DPA (30 juni 2014: 804). Daarnaast waren per 30 juni 220 zelfstandige professionals werkzaam voor DPA (H1 2014: 174). Het aantal medewerkers is zowel organisch gegroeid, als ook door de overnames van Fagro en SOZA XPERT. Van de totaal gerealiseerde uren is 81% gerealiseerd door eigen professionals (H1 2014: 78%). Dit heeft een positief effect op de brutomarge aangezien de gerealiseerde marges bij eigen professionals hoger zijn dan bij inzet van zelfstandige professionals.

Bron: DPA Group, 24 augustus 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.