"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Rechtspraak huisvestingskosten arbeidsmigranten CAO Bouw

​Portugese en Poolse werknemers die hebben gebouwd aan de Koning Willem Alexandertunnel in de A2 in Maastricht hebben recht op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun Nederlandse collega’s.

Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld.

Op het loon van de buitenlandse arbeidskrachten is ten onrechte een vergoeding voor huisvestings- en andere kosten ingehouden. Ook moeten achterstallige pensioenpremies worden betaald.

Uitzendbureau
Aan de tunnel in Maastricht wordt gewerkt door een samenwerkingsverband tussen Strukton en Ballast Nedam. Beide ondernemingen zetten eigen werknemers in, maar ook Poolse en Portugese werknemers. Die werden in 2012 ingehuurd via een internationaal uitzendbureau: Rimec (dat sinds kort Mecra heet). Rimec stelde zich op het standpunt dat de CAO Bouwnijverheid op deze groep werknemers niet van toepassing is en had de rechtbank gevraagd dat in een vonnis te bevestigen.

Nederlandse rechtsbeschermingsregels
De rechtbank ging hier niet in mee. Op de arbeidsovereenkomsten die het uitzendbureau sloot, is Portugees en Engels recht van toepassing, maar omdat de werknemers alleen voor het project aan de A2 zijn aangenomen, is Nederland als het “gewoonlijk werkland” aan te merken. Hierdoor zijn de rechtsbeschermingsregels uit de Nederlandse wet van toepassing. Onder deze regels valt onder meer de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI). Op grond van de WAADI hebben deze uitzendkrachten recht op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij Ballast Nedam en Strukton. Zij hebben daarom ook recht op alle arbeidsvoorwaarden die geregeld zijn in de CAO Bouwnijverheid.

Bedragen alsnog voldoen
Daarom moet Rimec de ingehouden bedragen alsnog voldoen. Deze verplichting geldt niet voor de werknemers die door middel van de ondertekening van een “waiver” afstand hebben gedaan van hun mogelijke vordering op grond van de CAO. Omdat Rimec valt onder de werkingssfeerbepaling van het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw, moet zij ook achterstallige pensioenpremies betalen.

Controle
De rechtbank bepaalde dat de Stichting Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid bevoegd is om te controleren of Rimec zich aan de CAO houdt en om zelfstandig een vordering in te stellen.

Uitlatingen FNV
Het uitzendbureau had ook geëist dat FNV uitlatingen waarin de werkwijze van Rimec aan de kaak werd gesteld zou rectificeren. De rechtbank wees die eis af. Het past bij de rol van een vakbond om zich in scherpe bewoordingen uit te laten over het opereren van uitzendondernemingen als Rimec, zeker nu daar veel maatschappelijk debat over is.

Bron: Rechtspraak.nl, 22 juli 2015

Kort geding FNV tegen Aelbers
Op 21 juli heeft FNV een kort geding aangespannen tegen Aelbers personeelsdiensten over huisvestingskosten. Ook deze zaak betreft uitleg van de CAO Bouwnijverheid. De kort geding rechter wil nader onderzoek doen en doet 1 oktober uitspraak. Tot aan die uitspraak moet FNV zich van de rechter onthouden van negatieve uitlatingen over het uitzendbureau. Lees meer

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.