"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Engagement in de flexmarkt

FlexEngagement – bijeenkomst 2 juli 2015

Twaalf ondernemers en directeuren van verschillende uitzendbureaus en intermediairs hebben donderdag 2 juli tijdens een Ronde Tafel-sessie hun licht laten schijnen op het complexe thema van ‘Boeien, Binden, Behouden’ in de flexbranche.

BOEIEN, BINDEN, BEHOUDEN
Er is een wereld te winnen aan besef van wat ervoor nodig is.

Op uitnodiging van een start-up die zich wil toeleggen op praktische inrichting en ondersteuning van flexengagement, gebaseerd op echte betrokkenheid bij de ontwikkeling van flexwerkers, was een deel van het terras bij Restaurant Mooii in Rotterdam gereserveerd. De deelnemers aan de bijeenkomsten spraken met elkaar over ‘engagement’ van uitzendkrachten en zzp’ers.

Flexgagement, 1e ronde tafel, 2 juli 2015, Mooii, Rotterdam

‘Leer je flexcollega’s echt kennen; wat is hun favoriete leerstijl? Welke kleuren passen het beste bij hen?’ 
Vincent Elsing – Rai Amsterdam

Er bestaat een grote relatie tussen de betrokkenheid van medewerkers en het resultaat van het bedrijf. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat de productiviteit van een bedrijf met meer dan 50% stijgt met echt betrokken medewerkers. In het licht van de steeds verder flexibiliserende arbeidsmarkt zijn uitzendbureaus en zzp-bemiddelaars dus nogal belangrijk om te kunnen scoren op dit thema. Hoe geven zij hier invulling aan? Wat doe je om talent te binden en te behouden? Binden aan jouw uitzendbureau of (juist) behouden voor jouw opdrachtgever? De twaalf captains of industry hebben afwijkende interpretaties van nut, noodzaak en invulling.

Johan Doornenbal (directeur van Luba Groep) trapte af en stelde dat de flexwerker in het algemeen ‘poen of perspectief’ wil; boeien en binden begint met het aanbieden van leuk werk. Vervolgens is het aan de opdrachtgever om de cyclus rond te maken door de flexwerker te behouden. Het is een coproductie. ‘De beste match moet prevaleren.’

Casper Verwiel (DGA Poolmanager en Verwiel en Wijngaard personeelsprojecten) vult aan dat het ook belangrijk is dat de flexkracht zich gehoord en thuis voelt. ‘Bij schaarste van talent is het van wezenlijk belang dat je als intermediair met kop en schouders boven het maaiveld uitsteekt en laat zien dat je méér doet dan een goede match maken.’

Nicolien Peters (operationeel directeur AB Brabant) wil de flexkracht helpen zijn/haar potentieel te benutten, ‘IQ én EQ’.

ERKENNEN
  • Zorg dat iedereen elkaar kan waarderen; niet alleen van leiding naar medewerker
  • Zorg dat iedereen waardering kan ontvangen; niet alleen de mensen op prominente posities
  • Waardeer mensen vaker op hun gedrag en hun bijdrage als mens; niet alleen op output

Grosso modo erkenden alle deelnemers dat je echte aandacht moet geven aan je flexwerker. ‘Luister naar de complete mens en niet alleen naar de functionele medewerker’, vindt Alexander De Vries, managing director Hostmanship Nederland.

Tijdens het gesprek wordt de spagaat voor de branche duidelijk. Ondanks smaller wordende marges moet er meer (dure!) persoonlijke aandacht en waardering naar de individuele flexkrachten. Gelukkig groeit langzaamaan het besef in de markt dat (saaie) technische supportsystemen juist enorm kunnen helpen om tijd vrij te maken voor persoonlijke aandacht.

Aan de ene kant helpt functionele software om het primaire proces te automatiseren en dus meer tijd te hebben voor echte begeleiding. Aan de andere kant is er ook software in opkomst om juist op persoonlijk, empathisch vlak te kunnen scoren.

Remco Beijer (DGA Recruit-a-Student) vertelt hoe video-sollicitaties het proces zowel persoonlijker als efficiënter hebben gemaakt.

De flexmedewerker wil voelen dat we luisteren. De manier waarop hij betrokken kan worden verschilt weinig van de vaste medewerker. Het gaat om echte, gemeende aandacht en waardering.

‘Laat de flexkrachten zelf aan het woord, zij weten het echt.’
Remco Beijer – DGA Recruit-a-Student

Als jij als lezer graag aan ‘boeien, binden, behouden’ wilt doen, is de vraag dus eigenlijk: ‘Op welke manier biedt u echte aandacht en waardering?’ Het kan in allerlei gedaantes vorm krijgen. Borrels, loyaliteitsprogramma’s, open dialoogavonden, schouderklopjes, interne opleidingen, complimentjes, een echt gesprek, bijzondere verloven. Zolang je het maar doet vanuit een oprechte intentie en een veelheid van momenten en onderwerpen. Daarnaast telt ook mee hoe gemakkelijk het is om waardering uit te spreken naar andere collega’s. Hoe nodigen we de flexmedewerker uit echt mee te denken met de organisatie? Is de flexmedewerker in staat om (eventueel anoniem) feedback te geven?

‘Je wilt dagelijks kunnen meten. De metingen laten zien hoe het met het flexengagement is gesteld…’
Govert Janssen – Tevreden.nl

Alle flexperts waren het er over eens dat het belangrijk is om doorlopend (liefst dagelijks) binnen je organisatie te peilen hoe het ervoor staat met de betrokkenheid van je collega’s (vast en flex) en dit te meten. De meesten gaven toe hier veel te weinig zicht op te hebben. In samenwerking met onderzoeksbureau Tevreden.nl zijn de eerste stappen gezet om de momenten van de waarheid vast te leggen in de reis die een flexer aflegt tussen vacature en afscheid of doorplaatsing. Als je dat kunt meten, weet je pas waarop je kunt sturen. Nu wordt er veel gestuurd vanuit het eigen (inside-out) perspectief.

Het boeien, binden en behouden van talent zal voor elk succesvol bedrijf een terugkerend thema zijn voor vast en voor flexibel personeel.

FlexEngagement heeft vele verschijningsvormen, maar het belangrijkste is wel dat je jouw mensen (vast en flex) kunt overtuigen dat jouw organisatie het oprecht belangrijk vindt dat collega’s lekker in hun vel zitten; ook ten aanzien van werk.

Dankzij deze eerste Ronde Tafel bijeenkomst hebben we eens te meer mogen constateren dat we in Nederland voorop lopen met onze flexwereld en dat de volgende innovaties uit de sympathieke, softe hoek zullen komen. We zijn erg benieuwd naar best practices, start-ups, top ideeën en partnerships die leiden tot beter engagement in de flexmarkt. Stuur eens wat op of kom eens langs voor een kop koffie.

Kees Pannevis, gastheer namens de start-up, die het initiatief heeft genomen tot deze Ronde Tafel-bijeenkomst, liet weten dat hij alle informatie zal integreren in de plannen en dit najaar terug komt naar de markt met bijdragen binnen de complexe dynamiek van ‘Binden, Boeien, Behouden’, ook wel flexengagement genoemd.

‘We willen sympathieke software aanbieden waardoor de flexer en de werkgever ondersteund worden om elkaar gemakkelijk, beter en bewuster te boeien, te binden en te behouden.’

Deze bijeenkomst vormde een belangrijke eerste stap. Nu zijn verdiepende stappen nodig en natuurlijk nog waardevolle gesprekken en Ronde Tafels met de doelgroep, uitzendkrachten en zzp’ers.
Wordt vervolgd!

Verslag: FlexNieuws, in samenwerking met Kees Pannevis

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.