"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FNV tegen sociale voorzieningen zzp’ers

FNV-voorzitter Ton Heerts wil de zelfstandigenaftrek afschaffen. Hij is fel tegenstander van het gelijktrekken van zelfstandigen en mensen met een vast contract.

Hij zei dit vandaag in gesprek met het FD. Het interview is onderdeel van een reeks over de veranderende arbeidsmarkt.

Ton Heerts, FNV, interview in FD, 9 juni 2015

Vakbond FNV is tegen de ‘basisregeling’ voor alle werkenden, zoals onlangs voorgesteld door werkgeversvereniging AWVN, zo liet Heerts weten. De bond wil ook geen verdere herziening van de arbeidsmarkt.

Zelfstandigenaftrek zorgt voor concurrentievervalsing
De kloof tussen vast en flex kan beter worden gedicht door het mes te zetten in de zelfstandigenaftrek, vindt Heerts. Dat dwingt zzp’ers om hogere tarieven te vragen, waardoor ze minder aantrekkelijk zijn om in te huren. “We moeten echt af van die concurrentie op arbeidsvoorwaarden met werknemers.”

Vervaging
“Ik ben niet tegen echte zelfstandigen, maar nu dreigt een totale vervaging tussen werknemerschap en ondernemerschap en een explosie van het aantal zzp’ers. Dat leidt uiteindelijk tot de uitholling van volksverzekeringen, zoals AOW, WIA en WW,” zegt hij. “Grote groepen mensen worden daardoor op termijn aangewezen op de bijstand.”

Volgens Heerts koerst de VVD aan op een aanval op de vakbonden, door te pleiten voor maximale decollectivisering en individualisering. Hij vreest voor het voortbestaan van paritaire scholingsorganen, waar werkgevers en werknemers beide een stem in hebben en aan meebetalen. In de Bouw staat dit al onder druk.

Bron: FD, 9 juni 2015

Het interview heeft veel reacties opgeroepen.

Zie het antwoord van AWVN-directeur Harry van de Kraats.

De oppositie verbaast zich over de felle toon van Heerts.

Het kabinet neemt geen lompe maatregelen tegen zzp’ers, zegt Ed Groot (PvdA).

De voorzitter van FNV Zelfstandigen vindt dat Heerts ‘voor zijn beurt’ spreekt.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.