"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Ontslagregeling

Ontslagregeling
In de Ontslagregeling is het inhoudelijk toetsingskader vastgelegd dat door het UWV wordt gehanteerd bij de beoordeling van ontslagaanvragen. De Ontslagregeling is op 1 juli 2015 in werking getreden ter vervanging van het Ontslagbesluit.De regeling bevat onder andere regels:

  • over de redelijke grond voor ontslag, waaronder regels over ontslag van een uitzendkracht en ontslag bij uitbesteding van werkzaamheden. Dit laatste is alleen mogelijk als uitbesteding niet uitsluitend bedoeld is ter vervanging van vaste werknemers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten;
  • over herplaatsing van werknemers op een andere passende functie, wat onder een passende functie moet worden verstaan en over de termijn voor herplaatsing;
  • voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag (afspiegelingsbeginsel);
  • over de toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde;
  • over de gelijkstelling bij ontslag van payrollwerknemers met gewone werknemers bij een opdrachtgever (wat sinds 1 januari jl. al geldt op grond van het gewijzigde Ontslagbesluit);
  • over voorwaarden waaronder van de transitievergoeding bij een ontslag wegens een slechte financiële situatie niet verschuldigd is door kleine werkgevers (overgangsregeling tot 1 januari 2020) en regels voor het bepalen wanneer een werkgever als een kleine werkgever kan worden aangemerkt;
  • betreffende de vaststelling van de werkgebieden van de Wet melding collectief ontslag.

Bron: Staatscourant (nr 12685), 11 mei 2015 en Rijksoverheid

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.