"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AWVN: maak kloof tussen vast en flex kleiner

Werkgeversorganisatie AWVN is voorstander van maatregelen om de inkomenskloof tussen vaste en flexibele werknemers kleiner te maken.

Harry van de Kraats, algemeen directeur van de AWVN, zegt dit vandaag in het FD, dat een serie interviews publiceert over de veranderende arbeidsmarkt.

“De kloof moet verkleind met een verplichte verzekering voor zowel zzp’ers als werknemers.”
Dat hierdoor de zzp-tarieven zullen stijgen, neemt hij voor lief. “Het is kortzichtig als bedrijven denken dat ze lekker goedkoop flex in kunnen kopen. Op termijn is dat onhoudbaar.”
“Werkgevers moeten ook afspraken willen maken over mantelzorg, werk voor allochtonen en duurzame inzetbaarheid van werknemers.”

Deze voorstellen impliceren wel dat een deel van de lasten verschuift van werkgevers naar werknemers. Vakbond FNV is om die reden niet enthousiast. “Het is een herverdelingsvraagstuk.”

Van de Kraats pleit in het kader van ‘herverdeling’ eveneens voor nieuwe regelingen voor ouderen, waarbij differentiatie in de loonvorming noodzakelijk wordt, ook tussen sectoren.

“We moeten met elkaar de cao’s durven te verbouwen,” vindt Van de Kraats.

Die insteek van de werkgevers valt niet goed bij het FNV. Vakbond FNV zet het poldermodel onder druk met de aankondiging van acties in de zorg, bij de politie en in de metaalindustrie. Ton Heerts, voorzitter FNV: “Het duurt te lang voor belangrijke cao-akkoorden tot stand komen.”

Bron: FD, 20 mei 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.