"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Freelancers gebaat bij duidelijkheid

Freelancers in Nederland gebaat bij duidelijkheid
De overheid heeft de Nederlandse zzp’ers flink wat angst ingeboezemd het afgelopen jaar. Allereerst werd in september aangekondigd dat de VAR mogelijk wordt vervangen door de BGL (Beschikking Geen Loonheffingen). Een maand later schreef het FD dat de overheid de stimuleringsregelingen voor zelfstandig ondernemers wil versoberen, zoals de starters- en zelfstandigenaftrek.

Duidelijk is dat de overheid met de enorme toename van zzp’ers in haar maag zit. Momenteel zijn ruim 880.000 éénpitters actief. Doordat het aantal zzp’ers stijgt ten opzichte van mensen in loondienst int de Belastingdienst minder sociale premies en loonheffingen. En de kosten van de stimuleringsregelingen rijzen de pan uit. Het gevolg is dat het sociale zekerheidsstelsel onder druk komt te staan.

Beschikking Geen Loonheffingen
Met de BGL verwacht het kabinet schijnzelfstandigheid te bestrijden door per opdracht de arbeidsrelatie te laten kwalificeren door de opdrachtgever en -nemer. Maar het inhuren van zzp’ers wordt met de BGL duurder, tijdrovender en risicovoller voor opdrachtgevers. Zzp’ers vrezen dat hierdoor het aantal beschikbare opdrachten daalt.

Stimuleringsregelingen versoberen
Door de stimuleringsregelingen voor ondernemers te versoberen, wil de regering de groei van het aantal zzp’ers een halt toe roepen. Maar veel freelancers die nu al actief zijn worden zo in de financiële problemen gebracht. Een grote groep is namelijk afhankelijk van de fiscale voordelen, en het afschaffen ervan jaagt hen mogelijk de bijstand in.

Onzekerheid
De BGL is nog niet door de Tweede Kamer heen, en de plannen over de stimuleringsregelingen moeten nog gepresenteerd worden. Feit is wel dat de grote hoeveelheid freelancers een probleem vormt. Zzp’ers verkeren hierdoor in onzekerheid. Want vroeg of laat komt de overheid met een maatregel die hun dagelijks leven flink gaat beïnvloeden. Met die onzekerheid in het achterhoofd is het niet lekker ondernemen.

De Nederlandse economie is gebaat bij ondernemerschap. Ondernemers moet je koesteren. De ministeries van Sociale Zaken, Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken onderzoeken de positie van de zzp’er in de samenleving. Hopelijk komt naar voren dat zzp’ers beschouwd moeten worden als motor van onze economie, en niet als een probleem waar een oplossing voor bedacht moet worden.

Paul den Ronden
Algemeen directeur Tentoo