"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche 2015

| Download CAO SFU > |


De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) per 15 april 2015 algemeen verbindend verklaard.

Het besluit geldt tot en met 16 september 2015. Dit betekent dat alle uitzendondernemingen in Nederland jaarlijks een percentage van de loonsom aan SFU (Stichting Fonds Uitzendbranche) moeten afdragen.

Het doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Met de algemeenverbindendverklaring van de cao-SFU kan SFU bijdrage gaan heffen voor het fonds bij alle uitzendondernemingen in Nederland. Met de gelden wordt bijgedragen in de kosten voor de activiteiten van STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche), STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten). De ondernemingen Connexie, DPA, Persoonality, Please en Tentoo zijn gedispenseerd.

Meer informatie over de activiteiten van de stichtingen kunt u vinden op www.stoof-online.nl, www.arboflexbranche.nl en www.sncu.nl.

Partijen bij de SFU-CAO zijn: de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen), FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV.

Bron: ABU, 14 april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.